Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Avdelningen för immunologi och allergi består av fem aktiva forskningsgrupper. Ett spektrum av prekliniska samt kliniska studier inom allergi, infektionssjukdomar och immunologi bedrivs på avdelningen. I professor Karin Lorés grupp studerar man immunologiska mekanismer som är involverade i att bygga upp vaccinsvar. Gruppen undersöker styrkan av flera nya vaccin

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Specifikt kommer personen att arbeta och studera vaccinsvar i prover från människor. Projektet involverar också studier av immunceller in vitro för att förstå mekanismer bakom potentiella effekter. Doktoranden kommer att arbeta med olika immunologiska, cellbiologiska samt molekylärbiologiska metoder. Den sökande bör ha erfarenhet av att processa blodprover, av flödescytometri, PCR och B cellsanalyser. Personen förväntas även vara delaktig i andra arbetsuppgifter förenat med forskningsarbete såsom aktivt seminarie- och journal club-deltagande samt vissa praktiska och administrativa sysslor.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Kandidaten vi söker för detta projekt måste ha en läkarexamen, masterexamen i biomedicin, immunologi, cellbiologi eller motsvarande.

Vi söker en mycket driven, tekniskt kunnig och kreativ person. Den sökande måste ha mycket goda färdigheter i engelska, har god kommunikationsförmåga samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team. Noggrannhet att följa studieprotokoll och ha förståelse för arbete med värdefulla kliniska prover är ett krav. Tonvikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Erfarenhet av att arbeta med primära immunceller, B cells- och antikroppsanalyser och masspektrometri viktas högt.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Plats
Anställningen är inom institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flera forskargrupper. Denna anställning är på avdelningen för immunologi och allergi i professor Karin Lorés forskargrupp Din karriär fortsätter här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer STÖD 2-4851/2020
Kontakt
  • Karin Loré, professor, +46 8 524 876 72
Facklig företrädare
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2020-11-12
Sista ansökningsdag 2020-11-22

Tillbaka till lediga jobb