Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.


Forskargruppen

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver grundutbildning och forskarutbildning samt internationellt erkänd forskning med fokus på vanligt förekommande sjukdomar och skador. Målsättningen med all verksamhet är att förbättra människors hälsa.

Erik Melén och hans grupp forskar om orsaker till allergier, astma och andra lungproblem hos barn – från genetiska faktorer till livsstil och miljöexponering - och vad som avgör hur sjukdom utvecklas på lång sikt upp i vuxen ålder. Det övergripande målet med forskningen är att ta fram ny kunskap om sjukdomars uppkomst och progress, som kan leda till bättre behandlingar för astma och allergi för både barn och vuxna.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Detta projekt syftar till att identifiera biomarkörer och immunologiska profiler som kännetecknar olika typer av astma hos unga vuxna. Astma är en vanlig sjukdom som drabbar cirka 10% av befolkningen. Både ärftliga och miljörelaterade faktorer påverka risken att insjukna, och patienter uppvisar ofta olika typer av astma, så kallade fenotyper. De underliggande mekanismerna som är associerade med dessa kliniska fenotyper är emellertid inte så väl studerade och det finns ett stort behov av att identifiera användbara biomarkörer som kan vägleda klinik och behandling. Projekten i detta doktorandprogram finansieras främst av ERC, European Research Council (bidrag nr 757919, TRIBAL) och kommer att genomföras inom ramen för vår pågående födelsekohort BAMSE (https://ki.se/imm/bamse-projektet). Även andra kohorter kan komma att ingå i doktorandprojekten.

Doktoranden kommer att ha en ledande roll i att utföra statistiska dataanalyser och att sammanställa kliniska och immunologiska data i projektet. Doktoranden kommer också att delta i datainsamling, vilket innebär kontakt med studiedeltagare, och i laborativt arbete.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi letar efter en mycket motiverad person som är engagerad inom forskning. Du bör ha ett intresse för forskning om astma, allergi, immunologi och genetik. Tidigare erfarenhet inom astma- och allergiforskning anses vara en fördel för detta projekt. Författarskap av forskningsartiklar är också mycket meriterande, liksom tidigare utbildning i forskningslaboratorier. Metoderna som används i studien inkluderar avancerad epidemiologi och biostatistik, bioinformatik med storskaliga data samt cellulära och molekylära tekniker. Erfarenhet av dessa metoder är önskvärd.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Mer information

Erik Meléns forskargrupp: https://ki.se/kisos/research-group-erik-melen

BAMSE projektet: https://ki.se/en/imm/bamse-project

 

 

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4848/2020
Kontakt
  • Erik Melén, 08-524 875 08
Facklig företrädare
  • Claes Frostell, SACO, 08-123 581 16
Publicerat 2020-11-11
Sista ansökningsdag 2020-11-26

Tillbaka till lediga jobb