Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att kartlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder av betydelse för samhället. Vår forskningsenhet är tvärvetenskaplig och består av cirka 20 st medarbetare.

Din roll

Vi söker en forskare som ska genomföra ledande kollaborativ forskning inom området muskuloskeletal hälsa. Forskaren förväntas leda en forskningsgrupp som arbetar med diagnos, prevention, manuell behandling och rehabilitering av muskuloskeletal smärta, främst ryggradsrelaterad smärta. Vidare skall forskaren arbeta för att stärka forskningsenhetens expertis i metoder för prediktion av framgångsrik manuell behandling, användandet av frekventa mätningar för uppföljning samt översiktsstudier inom området muskuloskeletala smärttillstånd. 

Forskaren förväntas också skriva ansökningar om forskningsmedel samt utveckla samarbeten och nätverk inom forskningsområdet. Tjänsten är en visstidsanställning i 12 månader. 

Vem är du?

Behörig att vara anställd som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller Karolinska Institutets krav på docentkompetens och kan visa till pågående forskning.

Kandidaten skall ha starka meriter inom muskuloskeletal forskning inklusive interventionsstudier och randomiserade prövningar, företrädningsvis inom kvantitativa metoder och kvantitativa statistiska modeller. Kandidaten måste påvisa erfarenhet inom rekrytering och retention av forsknings-subjekt och i användandet av upprepade mätningar. Då enheten använder SMS Track för att samla in frekvent data, är kunskap om detta system samt analys av sådan data meriterande.

Det läggs vikt på dokumenterade erfarenheter av praktikbaserade forskningsnätverk samt klinisk erfarenhet som manuell terapeut. Slutligen är vetenskaplig självständighet och ledarskap viktiga egenskaper. Sista författare i publikationer som är publicerade i internationella referentgranskade tidskrifter är meriterande. Vi förväntar oss att kandidaten har egna externa forskningsmedel, erhållna i konkurrens, samt har erfarenhet av att leda en forskargrupp.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en självständig forskare som är i forskningsfronten inom området utveckling och utvärdering av muskuloskeletal hälsa. Kunskap inom evidensbaserad praktik, prevention och behandling av muskuloskeletala besvär, systematisk utveckling av insatser inom interventionsforskning samt systematiska översikter är viktiga. Klinisk erfarenhet som kiropraktor är meriterande då arbetet kräver insikt i vanliga procedurer och terminologi. Internationella kontakter och samarbetsmöjligheter vid utländska universitet och forskargrupper är av betydelse.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

 

 

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande handlingar skrivna på svenska eller engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 8 november 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-4475/2020
Kontakt
  • Lydia Kwak, enhetschef, +460707482414
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
  • Karlhans Che, SACO, karlhans.che@ki.se
Publicerat 2020-10-23
Sista ansökningsdag 2020-11-08

Tillbaka till lediga jobb