Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning i immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. Nyckelord är tvärvetenskapliga, överbryggande, translationella, nationella och internationella samarbeten

Nu har du möjligheten att bli en del av forskargruppen för docent Dr Georgios A. Sotiriou som doktorand i ämnet: nano partiklar som läkemedelsbärare och bildbehandlingsmedel.

Labbet har lång erfarenhet av flamsyntes av nanopartiklar och montering av enheter med fokus på överlägsen prestanda. Laboratoriets uppdrag är att utveckla nanobiomaterial, verktyg och metoder för medicin med hjälp av ingenjörsvetenskap. Forskningen laboratoriumet är mycket tvärvetenskaplig och kombinerar expertis inom materialteknik, bioteknik och hälsovetenskap. Detta möjliggör design av bionanomaterial som uppvisar önskad funktionalitet i applikationer som sträcker sig från diagnostik (biosensorer) till terapeutiska ingrepp. Vi lägger särskild tonvikt på kampen mot infektioner och antimikrobiell resistens med hjälp av innovativa lösningar med funktionella nanoskala material.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier. Detta inkluderar laborationer, kurser, seminarier och presentation av resultat vid möten. Andra ansvarsområden inkluderar utveckling av metodik och arbetsrutiner, litteraturgranskning, statistisk analys, utarbetande av vetenskapliga manuskript och följning av labmanualrutinerna.

Det specifika målet för detta projekt är att utveckla nästa generation av flamgjorda nanopartiklar som nanobärare för läkemedel och avbildningsmedel för applikationer i nanovacciner. Specifikt kommer studenten att producera en mängd olika nanopartiklar genom flam aerosolteknologi och arbeta i nära samarbete med kollegor för att funktionalisera de utvecklade nanopartiklarna med specifika biomolekyler för att erbjuda effektivt skydd mot bakteriella patogener. Ett ytterligare syfte med projektet är att använda flamgjorda nanopartiklar som bioavbildningsmedel in vivo.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi letar efter en entusiastisk och mycket motiverad kandidat till vårt team. Vi söker dig som har en kandidatexamen i bioteknik och en magisterexamen inom nanomedicin, läkemedelsleverans eller relaterade områden.

Erfarenhet av syntes av nanopartiklar genom flamspraypyrolys och kunskap om nanopartiklar karakteriseringstekniker krävs. Ytterligare erfarenhet av biologiska system är meriterande. Eftersom den sökande kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö är förmågan att samarbeta tillsammans med andra forskare och god kommunikationsförmåga av stor vikt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


För mer information om forskningen, se KI-webbsidan för Principal Investigator (PI), docent Dr. Georgios A. Sotiriou http://ki.se/en/people/geosot   

Forskargruppens webbplats: https://sotirioulab.org 

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer STÖD 2-4409/2020
Kontakt
  • Georgios Sotiriou, georgios.sotiriou@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Gunnel Brolin, OFR, gunnel.brolin@ki.se
  • SACO, saco@ki.se
Publicerat 2020-10-16
Sista ansökningsdag 2020-10-29

Tillbaka till lediga jobb