Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen Motivation Kompetens och Hälsa som leds av professor Petter Gustavssons vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi. Gruppen bedriver bland annat forskning kring arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet inom vården. Andra forskningsområden är ungas etablering och utveckling på arbetsmarknaden inom olika yrkesgrupper samt stressrelaterad ohälsa i början av arbetslivet och dess orsaker, förlopp och konsekvenser. Gruppen studerar även preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet och introduktion och kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården. Gruppen består idag av tre seniora forskare, två postdoktorer, anknutna forskare, forskningsassistenter samt magisterstudenter. 

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden kommer att arbeta inom projekt där vi undersöker återhämtning och arbetstider bland vårdpersonal under Covid-19 pandemin. Doktorandprojektet kommer att innefatta data från olika typer av mätmetoder så som enkäter, intervjuer, sjukfrånvarostatistik samt objektiva arbetstidsdata. Doktoranden kommer att vara involverad i utvecklande av studiedesign, rekrytering och datainsamling. Andra arbetsuppgifter kommer att vara systematisk litteraturöversikt, databearbetning, analys och att rapportera resultaten på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Forskargruppen har ett nationellt och internationellt nätverk för forskning inom arbetstider och sömn och gruppen samarbetar med en rad olika verksamheter inom vården. Parallellt med forskningsarbetet deltar doktoranden i forskarutbildningskurser så att teoretisk och praktisk erfarenhet varvas under utbildningstiden. Datainsamling på kvällar och helger kan förekomma.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig som har examina inom psykologi eller motsvarande och som har ett starkt intresse för arbetspsykologi. Vi välkomnar även sökande med examina på avancerad nivå inom vårdvetenskap med ett starkt intresse för arbetspsykologi.

Tidigare erfarenheter av analys av kvalitativa data och/eller statistisk bearbetning av stora dataset med kvantitativa data (erfarenhet av SPSS, R eller motsvarande) anses mycket meriterande. Likaså goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av insamling av kvantitativa och kvalitativa data. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att sammanfatta resultat i text på såväl svenska som engelska (t.ex. rapporter, artiklar etc). Vidare är tidigare erfarenhet av arbete med forskning meriterande. Anställningen kräver god datorvana samt goda språkkunskaper i både svenska och engelska, såväl i tal som skrift.

Vi ser med fördel att den sökande har ett intresse av forskning inom området arbetspsykologi eller sömn och återhämtning. Detta kan t.ex. avspeglas i tidigare arbete eller uppsatser inom ämnet, men är inget krav. Vidare är det en fördel att ha en god insyn i arbete inom offentlig verksamhet.

Höga krav ställs på god social och samarbetsförmåga. Dessutom bör sökande ha en stark analytisk förmåga, god problemlösningsförmåga och ska självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap
Läs mer om Petter Gustavssons forskargrupp 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Referensnummer STÖD 2-4424/2020
Kontakt
  • Julia Martinez Palm, HR-partner, 08-524 832 40, julia.martinez.palm@ki.se
  • Anna Dahlgren, Projektledare, anna.dahlgren@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2020-10-21
Sista ansökningsdag 2020-11-04

Tillbaka till lediga jobb