Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Institutionen för klinisk neurovetenskap bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap från molekylär till samhällsnivå. Kandidaten kommer att arbeta i professor Robert Harris forskningsgrupp (Tillämpad Immunologi och Immunterapi), fysiskt belägen vid Center for Molecular Medicine (CMM). Gruppen utvecklar nya immunterapier som syftar till att behandla en rad neurologiska sjukdomar inklusive amyotrof lateral skleros, kronisk multipel skleros, Alzheimers sjukdom och glioblastom hjärntumörer. Vi testar en rad interventioner, inklusive nanopartiklar och adoptiv cellöverföring, med fokus på att modulera mikroglia dysfunktionalitet i experimentella sjukdomsmodeller.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi letar efter en doktorand som delar vår passion för myeloid cell- och neurodegenerativ sjukdomsforskning och som är mycket motiverad att samarbeta och ta ansvar för forskningsprojektet.

Som doktorand i vårt team kommer du att:

 • arbeta med projektet ”NOVEL IMMUNOINTERVENTIONS FOR PROGRESSIVE NEUROLOGICAL DISEASES” med stöd av Karolinska Institutet Doctoral (KID) finansiering
 • vara aktivt involverad i alla steg i planeringen av delprojekt
 • genomföra immunologiska, molekylära och cellbiologiska tekniker samt utföra dataanalys, tolkning och presentation
 • genomföra in vivo-undersökning i djurmodeller av neuroinflammation/neurodegeneration
 • utveckla omfattande kunskaper inom neuroimmunologi och immunterapi
 • arbeta i nära samarbete med forskare och läkare inom immunologi och neurologi som kommer att ge kontinuerligt stöd och utbildning
 • utveckla starka kommunikations- och samarbetsförmågor

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Krav

Den framgångsrika kandidaten ska ha:

 • god kunskap och förståelse för cellulär och molekylär biologi (lägst kandidatnivå)
 • stort intresse för neurodegenerativa sjukdomar
 • gedigen dokumenterad laboratorieerfarenhet (t.ex. examensarbeten, praktikplatser etc.)
 • självständig problemlösning och flexibilitet att genomföra projekt parallellt
 • förmåga att arbeta både självständigt men också som en del av ett team
 • goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska

Merit

 • FELASA B eller motsvarande djurcertifikat
 • demonstrerade färdigheter i flödescytometri
 • demonstrerade färdigheter i primär cellkultur

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap

Läs mer om forskargruppen Robert Harris

 
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer STÖD 2-3749/2020
Kontakt
 • Vendela Breeze, personaladministratör, 08-524 832 82
 • Robert Harris, professor, 08-517 765 61
Facklig företrädare
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2020-09-10
Sista ansökningsdag 2020-09-24

Tillbaka till lediga jobb