Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Är du Karolinska institutets nya biträdande lektor i medicinteknisk och digital hälsa? Du kommer att arbeta med tillämpning av ny teknik i hälso- och sjukvårdssystemet och kommer att ha tillgång till ett nätverk av medarbetare i Sverige och EU för att utveckla dina forsknings- och undervisningsfärdigheter och kompetenser mot en framgångsrik akademisk karriär.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Enheten för funktion och teknologi är inflätad i Karolinska Universitetssjukhuset Huddinges och Kungliga tekniska högskolans (KTH) skola för kemi, bioteknologi och hälsa. Via bl.a. sjukhusets verksamheter inom klinisk fysiologi, akutmedicin och dialys, resp. medicinsk teknik tillgängliggörs patienter, bilder och infrastruktur för forskning, utbildning och undervisning.

Enhetens basala och kliniska forskning involverar de flesta bildgivande modaliteter med visst fokus mot sängbunden och nuklearmedicinsk diagnostik, men även sensorer, e-hälsa/ IT och elektrisk bioimpedans. Undervisning sker inom bild- och funktionsmedicin, sjukhusfysik och medicinsk teknik på såväl grund-, specialist- som forskarutbildningsnivå såväl på KI och sjukhuset som vid KTH´s skola för kemi, bioteknologi och hälsa.

Din roll

Som biträdande lektor är du delaktig i både forskning och undervisning. Arbetsuppgifterna utgörs av forskning vad gäller medicinteknisk och digital hälsa med fokus på förbättrad prevention, diagnos och monitorering. I arbetsuppgifterna ingår implementering av forskningsresultat i undervisning och verksamhet samt annan spridning av forskningsresultat. Vidare ingår undervisning vid KI i kurser inom utbildningsprogram och i fristående kurser, liksom handledning av examensarbeten och samverkande universitet (till exempel inom KTH's undervisning för högskoleingenjörer och civilingenjörer inom utbildningsprogrammen i medicinteknik).

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 4 år med möjlighet att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Vi söker en person med doktorsexamen inom medicinteknik kopplad till ämnesområdet sensorer och digital hälsa som kan uppvisa dokumenterad självständighet. Den sökande måste ha dokumenterad utbildning inom medicinteknisk på mastersnivå. Den sökande behöver även ha goda kunskaper i engelska, både i skrift och muntlig kommunikation. Dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och entreprenörskapserfarenhet inom medicinteknisk och digital hälsa är särskilt meriterande. Biträdande lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Meriterande är kunskap och erfarenhet inom

  • analys av medicinska signaler
  • biomedicinsk mätteknik
  • bärbara textila sensorer
  • icke-invasiva fysiologiska mätmetoder
  • vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och kommunikation (e-hälsa)
  • utveckling av applikationer för prevention och förbättring av hälso- och sjukvård

Bedömningsgrunder

Den sökande kommer att bedömas utifrån akademiska meriter och erfarenhet inom forskning och utbildning av relevans för forsknings- och utbildningsområdet, samt avseende motivation, entreprenörskap och samarbetsförmåga. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt hög ambition vad gäller forskningsanknytning och implementering av forskningsresultat.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

Mer om enheten för funktion och teknologi
Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska. CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3643/2020
Kontakt
  • Fernando Seoane Martinez, fernando.seoane@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Christina Hebert, OFR, 08-585 838 77
  • Laila Nauman, SACO, laila.nauman@ki.se
Publicerat 2020-09-07
Sista ansökningsdag 2020-09-20

Tillbaka till lediga jobb