Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

- med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver grundutbildning och forskarutbildning samt internationellt erkänd forskning med fokus på vanligt förekommande sjukdomar och skador. Målsättningen med all verksamhet är att förbättra människors hälsa. Institutionen har cirka 50 anställda, 80 doktorander, 140 anknutna och en omsättning på 70 mkr. Institutionen är uppdelad på utbildning och forskning (totalt cirka 15 forskargrupper) Akutsjukvård ges idag som en studentvald kurs på läkarprogrammet samt har en egen forskargrupp. Inom akutsjukvård utbildas läkarstudenter men även sjuksköterskor, framför allt genom verksamhetsintegrerat lärande (VIL) samt specialistsjuksköterskor inom ambulans. Forskargruppen inom akutsjukvård är relativt nybildad och fokuserar på klinisk forskning, framför allt inom sepsis och prehospital vård, och består idag av en lektor, 3 disputerade, 3 doktorander samt har en verksamhetschef som är professor i ortopedi med ett stort intresse för pedagogik och bedriver också forskning inom medicinsk pedagogik. Verksamhetshetsområde akut är en av USV-enheterna på Södersjukhuset.

Din roll

Anställningen som lektor och specialist i akutsjukvård innebär ett övergripande ansvar för kurser på läkarprogrammet på KI SÖS samt att arbeta för att utveckla forskningen kring medicinska folksjukdomar, särskilt inom akutsjukvård, på institutionen och i samarbete med andra institutioner inom KI. Arbetet kommer att innebära ett ansvar för den studentvalda kursen i akutsjukvård och framtida obligatoriska motsvarande kurser på läkarprogrammet men även andra utbildningsmoment kan bli aktuella. En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom pedagogik och forskning inom akutsjukvård.

Anställningen är kombinerad med befattning som specialistläkare vid verksamhetsområde akut vid Södersjukhuset där klinisk erfarenhet och kunskap är av stort värde för att kunna organisera den kliniska utbildningen och forskningen på bästa sätt. Tjänsten innebär 50 % kliniskt arbete och 50 % utbildning/forskning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Den sökande ska ha erfarenhet av klinisk utbildning inom läkarprogram, kliniskt arbete samt handledning på olika nivåer.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i akutsjukvård vid Södersjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i akutsjukvård, eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Om den som erbjuds anställning uppfyller Södersjukhusets krav för anställning som biträdande överläkare alternativt överläkare kan den sökande erbjudas denna anställning.

Då det kliniska arbetet innefattar patientkontakt fordras goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder 

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) och klinisk skicklighet (2).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Södersjukhuset 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella. Befattningsnivå för klinisk tjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Södersjukhuset innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3308/2020
Kontakt
  • Per Tornvall, Prefekt KI SÖS, per.tornvall@ki.se
  • Sari Ponzer, Verksamhetschef VO Akut SÖS, sari.saisa-ponzer@sll.se
Facklig företrädare
  • Claes Frostell, SACO , claes.frostell@ki.se
Publicerat 2020-10-27
Sista ansökningsdag 2020-12-23

Tillbaka till lediga jobb