Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) har en lång tradition av klinisk forskning inom kardiologiska folksjukdomar, framför allt inom förmaksflimmer, hjärtinfarkt, hjärtstopp och hjärtsvikt. Verksamhetsområde kardiologi är en de mest forskningsaktiva klinikerna på Södersjukhuset som inte bara bedriver traditionell akut och elektiv kardiologisk vård utan även medicinsk intensivvård. Inom kardiologin arbetar idag en professor, en lektor, två docenter, 10 disputerade samt 10 doktorander. Inom den medicinska intensivvården behandlas såväl hjärtpatienter som andra patientgrupper. Forskningen inom den medicinska intensivvården på Södersjukhuset har fokus på hjärtstopp som också är ett profilområde inom KI som stöder forskningen genom en centrumbildning – Centrum för hjärtstoppsforskning.

Din roll

Anställningen som professor och specialist i kardiologi innebär ett övergripande ansvar för forskning inom hjärtintensivvård på KI SÖS. Uppdraget innefattar bland annat att aktivt stimulera den pågående forskningen kring hjärtstopp. Vidare ska innehavaren av tjänsten bidra till utbildning inom medicinsk intensivvård på läkarprogrammet, genom att ansvara för moment eller studentvald kurs. En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom kardiologisk forskning och utbildning inom verksamhetsområde kardiologi.

Anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid verksamhetsområde kardiologi vid Södersjukhuset där klinisk erfarenhet och kunskap är av stort värde för att kunna organisera den kliniska forskningen och utbildningen på bästa sätt. Tjänsten innebär 50 % kliniskt arbete och 50 % forskning/utbildning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

Den sökande ska ha erfarenhet av klinisk utbildning inom läkarprogram, kliniskt arbete samt handledning på olika nivåer.

Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av att ha erhållit forskningsanslag.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid verksamhetsområde kardiologis medicinska intensivvårdsavdelning vid Södersjukhuset och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i kardiologi eller motsvarande samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Om den som erbjuds anställning uppfyller Södersjukhusets krav för anställning som biträdande överläkare alternativt överläkare kan den sökande erbjudas denna anställning.

Då det kliniska arbetet innefattar patientkontakt fordras goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Eftersom anställningen innebär ett övergripande ansvar för forskning inom hjärtintensivvård vid KI SÖS, är dokumenterad erfarenhet av forskning inom hjärtintensivvård eller hjärtstopp meriterande. 

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller ha motsvarande kompetens enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset samt Södersjukhuset

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i normalfallet både nationella och internationella.

För den kliniska anställningen vid Södersjukhuset krävs bevis på specialistkompetens, som bifogas ansökan.

Befattningsnivå för klinisk tjänst som (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Södersjukhuset innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3307/2020
Kontakt
  • Per Tornvall, prefekt , per.tornvall@ki.se
Facklig företrädare
  • Claes Frostell, SACO, claes.frostell@ki.se
Publicerat 2021-03-09
Sista ansökningsdag 2021-05-04

Tillbaka till lediga jobb