Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen Experimentell och klinisk neuroendokrinologi söker en doktorand för ett projekt om Addisons sjukdom med särskilt fokus på kognitiv förmåga och hjärnstruktur. Forskargruppen består huvudsakligen av endokrinologer och bedriver experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning. Vi samarbetar tätt med etablerade forskargrupper både inom KI, andra svenska universitet och utomlands. Det finns en bra fungerande struktur i forskningsnätverket med flera doktorander med kliniska, epidemiologiska och translationella projekt vilket gör att doktoranden kommer att befinna sig i en stimulerande och kreativ miljö.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt som handlar om Addisons sjukdom med särskilt fokus på kognitiv förmåga och hjärnstruktur. Som doktorand kommer du att arbeta med inkludering av försökspersoner i en omfattande klinisk studie. Du kommer att sammanställa och analysera resultat ifrån kognitiva tester och magnetresonanstomografi (MRI) undersökningar av hjärnan. Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier som gärna kan kombineras med klinisk tjänstgöring. Detta inkluderar vetenskapligt arbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att tillsammans med handledare ansvara för dataanalys för varje delstudie som skall ingå i avhandlingen, därtill omfattande litteraturgenomgångar och bioinformatiska analyser med stöd av erfaren personal, samt förbereda vetenskapliga manuskript.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en person, gärna examinerad läkare, som skall behärska det svenska språket väl för att självständigt kunna genomföra personintervjuer. En del av arbetet kommer dessutom innebära genomgång av journalhandlingar och patientkontakt. Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning. Klinisk erfarenhet är meriterande liksom tidigare påvisat forskningsintresse inom endokrinologi. Viktiga personliga egenskaper är nyfikenhet, engagemang, tillförlitlighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-3148/2020
Kontakt
  • Sophie Bensing, Lektor /Forskargruppsledare, sophie.bensing@ki.se
Facklig företrädare
  • Laila Nauman, SACO, laila.nauman@ki.se
  • Virpi Töhönen, SACO, virpi.thononen@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2020-07-07
Sista ansökningsdag 2020-08-07

Tillbaka till lediga jobb