Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktorandprojektet är ett samarbete mellan forskargrupperna Kristiina Tammimies (Karolinska Institutet, Sverige) och Myriam Gorospe (National Institute of Health, Intramural research program, USA). Doktoranden kommer att tillbringa minst 18 månader på NIH. Forskningen är ledd av Dr. Kristiina Tammimies (https://ki.se/en/kbh/tammimies-lab) som fokuserar på att förstå de genetiska och biologiska faktorerna associerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismspektrumtillstånd. Gruppen utför ”high-resolution” genetiska analyser på olika autismspektrumstörning kohorter och följer upp resultaten genom att använda sig av bioinformatik samt cellulära modeller. Forskargruppen arbetar i Karolinska Universitetsjukhusets nya lokaler på BioClinicum, där delar forskargruppen på labbet med andra forskargrupper inom Institutionen för Kvinnors och barns hälsa.

Forskargruppen är ledd av Seniora forskaren Myriam Gorospe (https://irp.nih.gov/pi/myriam-gorospe) som forskar inom post-transkriptionella mekansimer som reglerar åldrandets fysiologi och pathologi. Gruppen studerar RNA bindande proteiner och icke kodande RNA som kontrollerar genuttrycket för åldrandet samt sjukdomar associerade med åldrandet. Forskargruppen befinner sig i National Institute on Aging, National Institutes of Health, i Maryland, USA.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektet fokuserar på att förstå molekylärbiologin i neuropsykiatriska tillstånd som är orsakas av mutationer i HNRNPU genen. Detta kommer göras med hjälp av humana nervcellsmodeller, t.ex. inducerade pluripotentstamceller från patienter som bär mutationer i genen och individer utan tillstånd och mutationer. Vi kommer identifiera rollen av HNRNPU och dess icke-kodande RNA inom kromatinorganisering och RNA-splitsning.

Doktoranden kommer få kunskap och träning i laboratoriemetoder som cellodling, immunofärgningar, kvantitativ-PCR. Doktoranden kommer också lära sig använda olika bioinformatiska metoder att analysera stora data set från sina experiments (Transposase-Accessible Chromatin using sequencing (ATAC-seq), RNP immunoprecipitation (RIP), crosslinking followed by RNP immunoprecipitation (CLIP), and bulk and single-cell RNA sequencing techniques).

Utöver projektspecifika metoder, kommer doktoranden lära sig a) metodiskt planera, genomföra och utvärdera experiment och resultat, b) genomföra litteraturgranskning och skriva artiklar som ska publiceras i kollegiala granskade tidskrifter och c) kommunicera sina forskningsprojekt via muntliga presentationer.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi letar efter en motiverad och engagerad person med examen inom molekylärbiologi, biokemi, biomedicin, genetik, medicin, bioinformatik eller snarliknande. Att ha erfarenhet inom cellodling, molekylärbiologiska tekniker och kunna analysera bioinformatikdata är av en fördel. Utöver det ska kandidaten vara driven, nyfiken, metodisk och ha passion för forskningen. Hen ska kunna jobba självständigt och vara del av de båda forskargrupperna. Goda kunskaper i engelska, både skriftlig och verbal kommunikation. Sökanden kommer att bedömas baserade på utbildning och tidigare erfarenheter samt personlighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde according to agreement
Löneform monthly salary
Referensnummer 2-2038/2020
Kontakt
  • Kristiina Tammimies, Assistant Professor, 08-524 800 00
  • Johanna Ahlström, Human Resource officer, 08-524 823 97
Facklig företrädare
  • John Inge Johnsen , SACO, 08-524 800 00
  • Bodil Moberg , OFR, 08-524 836 01
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 800 00
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-06-08

Tillbaka till lediga jobb