Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Sektionen för Neurogeriatrik består av ca 85 medarbetare. Sektionen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras, i BioClinicum, KI Campus Solna samt Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen som leds av Angel Cedazo-Minguez och Silvia Maioli, tillhörande sektionen för Neurogeriatrik vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS). NVS bedriver världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningsområdet sträcker sig från grundläggande molekyl- och cellnivå till klinisk forskning och samhällsstudier. NVS utbildar nästan en tredjedel av KI’s-studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå.

Cedazo-Minguez/Maioli-gruppen består för närvarande av 7 personer med olika akademisk grad; doktorander, postdoktorer, lab manager, forskarassistenter med olika spetskunskaper samt en bred kulturell sammansättning. Vår grupp flyttade nyligen till den nya forskningsbyggnaden BioClinicum i Solna. Bioclinicum är anslutet till sjukhuset och Karolinska institutets nya forskningshus Biomedicum samt den nya djuranläggningen Comparative Medicine-Biomedicum. Forskningsgruppens fokus är att förstå mekanismer bakom riskfaktorer för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Syftet med doktorandprojektet är att få ny kunskap kring mekanismerna bakom riskfaktorer för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom. Doktoranden kommer att studera ett hittills relativt outforskat område, nämligen effekterna från poly-farmaci på kognition hos den äldre befolkningen och i specifika riskgrupper för Alzheimers sjukdom. Vidare syftar projektet till att undersöka effekterna av behandling med flera olika läkemedel i musmodeller för åldrande och Alzheimers sjukdom genom beteendestudier med olika metoder samt molekylära undersökningar i hjärna och blod. Studieplanen innefattar också en biomarkördel där vi vill mäta nivåer i blod och cerebrospinalvätska från patienter med Alzheimers sjukdom. Projektplanen innehåller en mängd olika metoder: ett brett spektrum av musbeteende-tester och molekylära tekniker, inklusive omics- och avancerad statistik från humana data-set. Projektets translationella karaktär kommer att erbjuda studenten en stark kunskapsbas i neurobiologi med specifik expertis inom mekanismer för Alzheimers sjukdom. Sammanfattningsvis kommer doktoranden att få insikt i allt från mekanismer till kliniska markörer och behandlingsmöjligheter vid Alzheimers’ samt läkemedelsstrategier för den äldre befolkningen.

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en begåvad och entusiastisk doktorand. Den framgångsrika kandidaten ska vara självgående och kunna hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom det relevanta forskningsområdet. Det är också mycket viktigt att kandidaten kan kommunicera flytande på engelska (tal och skrift), har mycket god organisationsförmåga samt förmåga att arbeta produktivt och dynamiskt i ett team.

Utbildning som apotekare eller erfarenhet inom farmakologi är önskvärt för denna tjänst. Det är meriterande om den sökande har viss erfarenhet av att arbeta i ett biomedicinskt laboratorium och kunskap inom området kognition och neurodegenerativa sjukdomar, så som Alzheimers sjukdom. God expertis inom molekylärbiologi och tekniker som western blot, ELISA och PCR krävs. Dessutom är erfarenhet av beteendestudier hos möss mycket meriterande. Att ha erhållit ett FELASA B-certifikat skulle också anses vara en fördel.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Institutionen för NVS

Din karriär fortsätter här

 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde According to agreement
Löneform Monthly salary
Referensnummer STÖD 2-2113/2020
Kontakt
  • Silvia Maioli, Forskarassistent, silvia.maioli@ki.se
  • NVS HR, HR@nvs.ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2020-06-05
Sista ansökningsdag 2020-08-03

Tillbaka till lediga jobb