Vill du bidra till utbildning och medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi söker dig som vill arbeta med utbildning, medicinsk forskning och kliniskt arbete i dermatologi och venereologi.

Din roll

Vi söker nu en biträdande lektor inom dermatologi och venereologi för att förstärka vår akademiska enhet. Din roll blir att i samverkan, men också självständigt, utveckla avdelningens utbildningsuppdrag och din egen forskning.  Du ska självständigt utveckla och förnya grundutbildningen i dermatologi och venereologi på KI:s läkarprogram. Du ska ha intresse av organisatoriska pedagogiska frågor samt intresse av att meritera dig pedagogiskt. Utbildning ska ha forskningsanknytning och därför är det viktigt att du bedriver egen forskning. Du ska självständigt kunna ansvara för arbetet med att skriva och färdigställa manus för vetenskaplig publikation. I arbetet ingår även att leda arbetet för doktorander. Du förväntas bidra till forskargruppens utveckling utifrån metoder, undervisning och samarbete med andra forskare.

Denna anställning som biträdande lektor är tidsbegränsad till 5 år med rätt att bli prövad för befordran till lektor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är disputerad och har läkarexamen. I första hand söker vi dig med specialistkompetens i dermatologi och venereologi, och i andra hand dig som kan erhålla en inom en snar framtid, och som vill fortsätta att meritera dig inom både utbildning, forskning, och klinisk verksamhet i dermatologi och venereologi.

Sökande måste kunna dokumentera publikationer internationellt välrenommerade tidskrifter, och ha tydlig potential att bli nationellt och internationellt ledande i fältet. Sökande måste kunna uppvisa god forskningsaktivitet och egen forskningsfinansiering är en viktig merit.  Sökande måste ha visat intresse för pedagogiska frågor och ha deltagit i grundutbildningen av läkarstudenter samt skriva och tala svenska flytande.

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses; ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader), specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader). Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskild stor vikt vid pedagogisk, vetenskaplig, administrativ och klinisk skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En inspirerande och utvecklande miljö fylld av kompetens och möjligheter. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet.  Den kliniska verksamheten har tonvikt på högspecialiserad vård med goda möjligheter till subspecialiserat och forskningsanknutet arbete. Vår avdelning har ett stort utbildningsuppdrag och är ensamutförare av läkarprogrammets grundutbildning i dermatologi och venereologi.

Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet  en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom avdelningen för dermatologi och venereologi. Avdelningen för dermatologi och venereologi har under de senaste åren vuxit kraftigt och omfattar i dagsläget, 18 anställda, 13 doktorander och 35 anknutna,  2 professorer, 1 lektor, och är indelad i 4 forskargrupper vilka arbetar med klinisk, experimentell och epidemiologisk forskning inom olika sjukdomsområden, t.ex. psoriasis, atopisk dermatit, bensår och hudtumörer.  Mycket av vår forskning sker i nationellt och internationellt samarbete. Ansökan ska bestå av följande handlingar på svenska eller engelska;  CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska. CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform individuell
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1959/2020
Kontakt
  • Lena Lundeberg, lena.lundeberg@sll.se
  • Kilian Eyerich, kilian.eyerich@ki.se
Facklig företrädare
  • Bruna Gigante, SACO, bruna.gigante@ki.se
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
Publicerat 2020-05-05
Sista ansökningsdag 2020-06-04

Tillbaka till lediga jobb