-med inriktning mot utbildning och forskning

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet bedriver grundutbildning för tandläkare, tandhygienister, specialistutbildning och forskarutbildning. Enheten för oral diagnostik och kirurgi bedriver forskning och forskarutbildning samt grundutbildning för studenter vid tandläkar- och tandhygienistprogrammet. Våra ämnen är oral biomedicin, käkkirurgi, oral radiologi och orofacial medicin.

Eftersom vi är en diversifierad enhet driver vi stark forskning inom flera områden, till exempel följdverkningar i munhålan av benmärgstransplantation, äldres orala hälsa och bilddiagnostik.

Vi har ett nära samarbete med kliniken för oral diagnostik vid universitetstandvården, där den kliniska undervisningen är förlagd. Vid enheten arbetar ett tjugotal lärare och forskare.

Vårt mål är att öka kunskapen om bakomliggande mekanismer av sjukdomar i mun och ansikte hos olika patientgrupper för att kunna förbättra diagnostik och rehabilitering och därmed bidra till bättre munhälsa och livskvalitet. Det gör vi genom att stimulera till forskning och undervisning av hög kvalitet med aktiv doktorandhandledning i starka forskargrupper och med moderna, studentfokuserade metoder i grundutbildningen. Vi strävar också efter att erbjuda en god arbetsmiljö för avdelningens medarbetare.

Din roll

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. 

Vi söker dig som känner ett stort engagemang för att utveckla utbildning och forskning inom ämnet käkkirurgi. Ett viktigt ansvarsområde är att arbeta för en utökad forskningsanknytning av utbildningen. Anställningen innebär teoretisk och klinisk undervisning samt övergripande undervisningsplanering, liksom utveckling av utbildningsuppdragen på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Du ska bedriva forskning på hög internationell nivå. Den nuvarande käkkirurgiska forskningen är inriktad mot orala infektioner genom integrering mellan klinisk patientnära forskning, biobanker och basal forskning men andra inriktningar är också av intresse.

Anställningen som professor omfattar även handledning av doktorander och postdoktorer samt att utveckla ämnets forskningsinriktning. Du förväntas att aktivt söka externa forskningsmedel.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialist i käkkirurgi vid specialistkliniken, Universitetstandvården och därför ska sökanden inneha tandläkarexamen samt specialistkompetens i käkkirurgi, eller motsvarande, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av tandläkaryrket i Sverige.

Kunskaper i svenska och engelska erfordras.

Vidare skall du ha:  

  • dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på såväl grund- och avancerad nivå som forskarutbildningsnivå
  • erfarenhet av att leda en forskargrupp som omfattar såväl klinisk som translationell forskning
  • en aktiv forskning
  • erhållit medel för forskning i konkurrens under de senaste 5 åren

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), klinisk skicklighet (2), lednings- utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Det är meriterande att den sökande har uppvisat skicklighet och en förmåga att interagera med det omgivande samhället och att omsätta forskningsresultat i klinisk praxis.

Erfarenhet av käkkirurgisk forskning med inriktning mot infektion är också meriterande.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom god planerings- och samarbetsförmåga.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

Institutionen för odontologi 

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1474/2020
Kontakt
  • Mats Trulsson, prefekt , mats.trulsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Nikolaos Christidis,SACO, 070-037 49 67
  • Johanna Karro, OFR, 08-524 888 01
Publicerat 2020-03-19
Sista ansökningsdag 2020-04-16

Tillbaka till lediga jobb