Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Enheten för Thoraxkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Projektet innebär insamling och analys av epidemiologiska data från patienter som genomgått hjärtkirurgi på grund av endokardit. En del av arbetet kommer att handla om personer med intravenöst drogmissbruk.
Arbetsuppgifter:

 • Delta i att planera och genomföra projektet i nära samarbete med handledare
 • Utföra en sammanställning av litteraturen om kirurgisk behandling av endokardit
 • Bearbeta och analysera data från patienter som genomgått kirurgi på grund av endokardit
 • Bistå med projekt- och anslagsansökningar
 • Skriva rapporter till finansiärer efter slutförda projekt
 • Bistå forskningsteamet i andra forskningsrelaterade uppgifter

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. 

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en medicinskt kunnig person, gärna läkarstudent, som har dokumenterat intresse för kirurgisk behandling av endokardit och patienter med intravenöst drogmissbruk. Personen vi söker bör även ha kunskap inom området (t ex T8 examensarbete, publikationer) och praktisk erfarenhet av thoraxkirurgi (t ex praktik vid thoraxkirurgisk enhet). Vi ser gärna att den sökande har god och dokumenterad förmåga av vetenskaplig presentation. Tjänsten kräver dokumenterad färdighet inom datahantering och att kandidaten behärskar flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-1485/2020
Kontakt
 • Natalie Glaser, MD, natalie.glaser@ki.se
Facklig företrädare
 • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2020-03-19
Sista ansökningsdag 2020-03-30

Tillbaka till lediga jobb