Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Johan Hartmans forskningsgrupp på institutionen för onkologi och patologi arbetar med att förbättra precisionsmedicin inom framförallt bröstcancer. Gruppen behandlar forskningsområden som behandlingsresistens och tumörheterogenitet där projekt bland annat ämnar för att se över diagnosticeringsmetoder och behandlingsrespons till de aktuella behandlingarna inom Svenska riktlinjer. Inom gruppen används flertalet metoder så som genexpressionsanalys, granskning av tumörers växtsätt utifrån histologi och artificiell intelligens.

I gruppen arbetar både kliniker och prekliniker och det finns ett flertal samarbeten både inom akademin på Karolinska Institutet, andra universitet samt inom industrin. I nuläget består gruppen av 3 postdocs, 2 doktorander och en forskningssamordnare samt en bioinformatiker.

Stort fokus ligger på att utveckla förståelsen för cancersjukdomars växtsätt och metoder för att upptäcka dessa.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Inom doktorandprojektet kommer doktoranden att arbeta främst med projekt rörande modeller för att diagnosticera och utvärdera behandlingseffekt av endokrinterapiresistent bröstcancer. I projektet ingår dels grundläggande laboratoriska principer så som RNA- och DNA- extraktion, djupare expressionsanalyser och utvärdering av tumörmorfologi genom granskning av histologiska preparat med bland annat artificiell intelligens. Doktoranden kommer även att granska klinisk data från patientinformation rörande bland annat tumörgradering, behandlingsval och biverkningar.

Under projektets gång kommer doktoranden att utveckla kunskaper och färdigheter inom både de prekliniska och kliniska aspekterna av sjukdomspanoramat genom bland annat ovanstående tekniker. Studenten kommer att få både teoretisk och praktisk vägledning och erfarenheter, samt få förståelse för den övergripande forskningens roll för utveckling av framtida medicinska metoder.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

För att kunna ta del av dels klinisk relevant patientinformation krävs att doktoranden kan både svenska och engelska medicinska facktermer. Sökande bör därför vara i slutet av sin läkarutbildning alternativt nyligen avlagt läkarexamen. Ytterligare krav är att kunna hantera journalsystem så som TakeCare och laboratorieinformationssystem som Sympathy. Inför projektets analyser behöver sökande ha förståelse för och ha arbetat med genexpressionsanalys och bioinformatik. Dessa erfarenheter ska styrkas med t ex intyg eller rapport från utfört examensarbete eller arbetslivserfarenhet.

Sökande bör ha vana av att arbeta i labb och att samarbeta med flera olika professioner. Det förväntas att sökande ska kunna representera projektet i både tal och skrift, på svenska och engelska samt att kunna lära ut till publik på olika nivå av expertis så som studenter till mer seniora forskare. Tidigare erfarenhet av att presentera forskning samt undervisning är meriterande.

Studenten bör även ha förståelse för vårdapparaten, epidemiologi och hur bröstcancer utreds, diagnosticeras och behandlas. Grundläggande kunskap inom programmering och bildanalys är även ett kriterium.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Johan Hartmans forskargrupp

Din karriär fortsätter här

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 Juni 2020
Referensnummer 2-1219/2020
Kontakt
  • Johan Hartman, 0739760242, johan.hartman@ki.se
Facklig företrädare
  • Andreas Lundqvist, SACO, 08-517 768 84
  • Helen Eriksson, OFR, 08-524 823 38
Publicerat 2020-03-09
Sista ansökningsdag 2020-03-29

Tillbaka till lediga jobb