Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen, under ledning av Professor Staffan Holmin, arbetar med både preklinisk och klinisk radiologisk forskning. Forskargruppen bedriver translationell forskning vid core faciliteten KERIC i form av experimentell interventionell radiologi och imaging. Vi arbetar bland annat med strokemodeller, transplantation av celler och biopsitekniker. Utöver detta bedrivs även klinisk forskning vid FO Neuroradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt klinisk och experimentell radiokemiforskning. Vi har nära samarbeten med flera forskargrupper på KTH där vi bland annat utvecklar nya katetersystem. I detta projekt kommer en teknik för lokal vävnads åtkomst via ett experimentellt katetersystem användas för att i huvudsak transplantera celler. För närvarande finns 11 doktorander inom forskargruppen.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker en doktorand som vill arbeta med experimentell radiologisk forskning. Doktorandprojektet kommer i huvudsak att baseras kring komplex preklinisk simulering av kliniska eller planerade kliniska endovaskulära interventioner. Resultat kommer bland annat att inhämtas genom avbildas med hjälp av magnetresonanstomografi, datortomografi eller nukelarmedicinska modaliteter. Hantering av vävnad och vävnadsanalyser är också en stor del av det tänkta doktorandprojektet. Vi söker därför en blivande doktorand med intresse för både radiologi men även kapacitet att hantera förhållandevis avancerad anestesi, vävnadsanalyser och radiologisk utvärdering. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, välutbildade handledare inom en dynamisk forskargrupp och ett stort utbud av kurser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Eftersom projektet innebär samarbete med andra forskargrupper och teknisk personal så krävs god samarbetsförmåga samt god kommunikationsförmåga. God kunskap i engelska, både i tal och skrift krävs, liksom kunskaper i konverserande svenska. Tidigare forskningsintresse med eventuella publikationer är meriterande. Tidigare hantering av cellkulturer liksom preklinisk kirurgi är även det meriterande liksom tidigare erfarenhet av radiologi. Övriga meriterande uppgifter är till exempel programmering då flertalet av avbildningsmodaliteterna är experimentella, samt stort intresse för anatomi och undervisning.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap.
Läs mer om forskningsgruppen du kommer att ingå i Staffan Holmins forskargrupp.

 
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-1190/2020
Kontakt
  • Vendela Breeze, personaladministratör, 08-524 832 82, vendela.breeze@ki.se
  • Johan Lundberg, huvudhandledare, j.lundberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
Publicerat 2020-03-19
Sista ansökningsdag 2020-04-02

Tillbaka till lediga jobb