Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen Motivation Kompetens och Hälsa som leds av professor Petter Gustavssons vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Avdelningen för Psykologi. Gruppen bedriver bland annat forskning kring arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet inom vården. Andra forskningsområden är ungas etablering och utveckling på arbetsmarknaden inom olika yrkesgrupper samt stressrelaterad ohälsa i början av arbetslivet och dess orsaker, förlopp och konsekvenser. Gruppen studerar även preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet samt introduktion och kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården. Gruppen består idag av fyra seniora forskare, tre post-docs, anknutna forskare, forskningsassistenter samt magisterstudenter.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden kommer att arbeta inom projektet ”Korta vilotider (mindre än 11 timmar) mellan arbetsskift inom hälso- och sjukvården – effekter på sömn, trötthet, hälsa och prestation”. Projektet innehåller olika delstudier där den ena går ut på att undersöka de akuta effekterna av en kort vilotid på sömn, sömnighet, stress, prestation (skattningar och kognitiva test av exekutiv förmåga) samt hälsomarkörer från blod. I den andra studien utvärderas en förändring av schemaläggningen, med en minskning av korta vilotider, i verksamheter inom vården. Denna studie kommer även att inbegripa en processutvärdering av en sådan förändring. Båda dessa delstudier har påbörjats och doktoranden kommer att komma in och ta över och ansvara för datainsamlingen inom dessa projekt. Doktoranden kommer att samla in data via frågeformulär, dagböcker, mätning med sömnklocka (för objektivt mått på sömn), kognitiva test via en app, intervjuer och workshops. För den del av datainsamlingen som ännu inte påbörjats kommer doktoranden att vara involverad i design och utveckling av studien. Andra arbetsuppgifter kommer att vara databearbetning, analys och att rapportera resultaten på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Gruppen har ett nationellt och internationellt nätverk för forskning inom arbetstider och sömn och gruppen samarbetar med en rad olika verksamheter inom vården. Parallellt med forskningsarbetet deltar doktoranden i forskarutbildningskurser så att teoretisk och praktisk erfarenhet varvas under utbildningstiden. Datainsamling på kvällar och helger kan förekomma.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av insamling av kvantitativa och kvalitativa data anses mycket meriterande. Likaså tidigare erfarenheter av statistisk bearbetning av kvantitativa data och analys av kvalitativa data. Dokumenterad erfarenhet av att sammanfatta resultat i text är önskvärt (t.ex. rapporter, artiklar etc). Vidare är erfarenhet av fältstudier och/eller implementeringsstudier meriterande liksom tidigare arbete inom forskning. Anställningen kräver god datorvana (erfarenhet av SPSS, R eller motsvarande är meriterande) samt goda språkkunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift. Examina inom psykologi eller motsvarande är mycket meriterande. Vi ser med fördel att den sökande har ett intresse av forskning inom området arbetspsykologi samt sömn och återhämtning. Detta kan t.ex. avspeglas i tidigare uppsatser inom ämnet, men är inget krav.

Höga krav ställs på god social- och samarbetsförmåga. Dessutom bör sökande ha en stark analytisk förmåga, god problemlösningsförmåga och ska självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urvalet kommer att göras utifrån dessa kriterier samt en bedömning av om den sökande kan tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap
Läs mer om Petter Gustavssons forskargrupp 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-1234/2020
Kontakt
  • Julia Martinez Palm, Personalhandläggare, 08-524 832 40, julia.martinez.palm@ki.se
  • Anna Dahlgren, Projektledare, anna.dahlgren@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb