Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskargruppen tillhör Sektionen för fysioterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). På institutionen bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå.

Det aktuella och nystartade projektet med fokus på pre-operativ träning för sköra, äldre personer (CanOptiFys) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Ersta sjukhus och Akademiskt primärvårdscentrum.

I forskargruppen där tjänsten är placerad bedrivs även andra projekt gällande balans, gång och fysisk aktivitet hos äldre med Parkinsons sjukdom (BETA-PD) och MS (BETA-MS), fall och etiologi bland ryggmärgsskadade samt riskfaktorer för återinläggningar. I projektgruppen ingår magisterstudenter, doktorander, postdoktorer, juniora och seniora forskare. För mer information om gruppen, se forskargruppens hemsida: NVS Franzen-group.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Projektet är ett kliniskt projekt som består av en randomiserad kontrollerad studie och en kvalitativ studie. Alla undersökningar kommer att ske på sjukhusen som nämns ovan och interventionen (preoperativ träning) kommer att utföras i deltagarnas hem av fysioterapeuter i primärvården. Du kommer bland annat att ansvara för datainsamling, utbildning av fysioterapeuter, datahantering/analys, skrivande av vetenskapliga artiklar och presentation av projektet i olika kontext. Undervisningsuppgifter kan förekomma.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

För den här rollen krävs att du har erfarenhet av arbete inom vården, företrädesvis som fysioterapeut. Du måste ha grundläggande kunskaper i träningsfysiologi. Ett starkt intresse för att utveckla och utvärdera effekter av träning för äldre liksom klinisk erfarenhet inom geriatrik, lungmedicin och/eller kirurgi är meriterande. Det är också meriterande att ha erfarenhet av utbildning och lärande i klinisk miljö samt att tidigare ha publicerat sig i en vetenskaplig tidskrift.

Du måste behärska både svenska och engelska i tal och skrift och kunna uttrycka dig välformulerat för att kunna kommunicera med medverkande verksamheter och det omgivande forskningssamhället.

Vi vill att du är självständig, flexibel, effektiv och noggrann.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:

Video about a workingday in Flemingsberg:

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Din karriär fortsätter här

Sektionen för fysioterapi

 
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-1140/2020
Kontakt
  • Elisabeth Rydwik, Docent , elisabeth.rydwik@ki.se, 08-524 888 18
  • Carin Ullman, Administrativ chef, carin.ullman@ki.se
  • Catarina Cleveson, Samordnare forskarutbildning, catarina.cleveson@ki.se, 08-524 868 32
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70 173 85 75
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2020-03-03
Sista ansökningsdag 2020-04-14

Tillbaka till lediga jobb