Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

Avdelningen för klinisk mikrobiologi och Christian Giskes forskargrupp
KI har sedan länge en stark undervisnings- och forskningsprofil inom klinisk mikrobiologi. Undervisningen i klinisk mikrobiologi ges till flera av KIs utbildningsprogram såsom biomedicinsk analytikerprogrammen, tandhygienister och tandläkare, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, läkarprogrammet med flera. Undervisningen är integrerad med forskningsverksamheten. Avdelningen för klinisk mikrobiologi har i dagsläget tre forskargrupper inom klinisk bakteriologi och fem forskargrupper inom klinisk virologi. Ett nära undervisnings- och forskningsamarbete föreligger mellan avdelningen för klinisk mikrobiologi och Karolinska Universitetslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen i Christian Giskes forskargrupp vid Institutionen för Laboratoriemedicin är fokuserad på studier av extremt resistenta (extensively drug-resistant; XDR) tarmbakterier. Forskningen är fokuserad på relationen mellan tarmbärarskap av dessa bakterier och risken för att utveckla svåra infektioner så som sepsis. Forskningen syftar både till att förutsäga den individuella risken för att insjukna i infektioner och till att eventuellt modifiera risken genom att bota tarmbärarskap hos individer som bär på stammar som är mer benägna att orsaka infektioner. Forskargruppen är en internationell miljö där det även finns många förbindelser mot Karolinska Universitetslaboratoriet.

Rollen som biträdande lektor
Du kommer att vara projektledare för de forskningsprojekt inom gruppen som syftar till att undersöka om tarmbärarskap med XDR bakterier kan botas genom behandling med bakteriofager.
Specifikt kommer arbetet omfatta:

-Isolering och karakterisering av bakteriofager

-Prediktion av utveckling av resistens mot bakteriofager och effekten av detta på bakteriell fitness

-Sätta upp assays för att bedöma in vitro känslighet för fager

-Studera effekten av profager i bakteriella genomet på fitness

-Samarbete med företag som jobbar med GMP-produktion av bakteriofager

Du förväntas ha god förståelse för molekylär epidemiologi av XDR tarmbakterier och de viktigaste resistensmekanismerna som styr denna utveckling, samt hur bakteriell fitness påverkar spridningen av resistens. Du förväntas även ha god förståelse för klinisk medicin inklusive handläggning av svåra infektioner, även om din bas kommer vara prekliniskt arbete.

Du kommer även ha roll som handledare av doktorander och masterstudenter, samt att du förväntas bidra både till undervisning och utveckling av forskargruppens verksamhet. Du förväntas även ta en aktiv roll på avdelningen, både när det gäller forskningsseminarier och bidrag till olika grupper på avdelningen.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 5 år med rätt till att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Vid bedömning av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet, då detta är ett biträdande lektorat med inriktning mot forskning.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi en framgångsrikt medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Flemingsberg

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:
CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.
https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor
En biträdande lektor som är anställd enlig 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.
https://medarbetare.ki.se/information-om-befordran-fran-bitradande-lektor-till-lektor

Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människans hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt störste andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-727/2020
Kontakt
  • Christian Giske, , christian.giske@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Emilie Hultin, Annica Lindkvist, SACO, 08-524 832 86, 08-524 837 46
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb