Karolinska Institutet, the Department of Medicine, Huddinge

Institutionen för Medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sju avdelningar med cirka 60 forskargrupper och tre centrumbildningar och totalt 300 medarbetare. Enheten för Gastroenterologi och Reumatologi består av fem forskargrupper.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Forskarutbildningen kommer att ske på enheten för Gastroenterologi inom området Hepatologi. Forskningen innebär en kombination av kliniska studier, registerbaserad forskning och translationella projekt. Vi medverkar också i internationella läkemedelsstudier och leder flertal nationella och internationella projekt inom området.

Doktoranderna kommer att arbeta med docent Hannes Hagström som huvudhandledare. Forskargrupperna vid Enheten för Gastroenterologi fokuserar på klinisk, epidemiologisk och translationell forskning av flertalet leversjukdomar. Grupperna har lång erfarenhet av karaktärisering av patienter med leversjukdomar och har starkt bidragit till att det kliniska omhändertagandet av dessa patienter utvecklats, även internationellt. Grupperna har identifierat flertal faktorer som påverkar utvecklingen av olika leversjukdomar och studerar aktivt möjliga terapier, och driver randomiserade kontrollerade prövningar på flera områden.

Doktorandprojekt
Vi söker en doktorand för detta projekt. Tjänsten kan kombineras med kliniskt arbete på ett flexibelt sätt.

Projektet studerar risk för levercancer hos personer med kronisk leversjukdom och kommer att utvärdera nyttan med ultraljuds-baserad screening. I projektet används också registerbaserade metoder för att med statistiska modeller undersöka prognos hos patienter med kronisk leversjukdom, med ett särskilt fokus på fettleversjukdom. Möjligheter att delta i kliniska prövningar med nya läkemedelsformer (fas II/III studier) kan ingå.

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Den ideala kandidaten för denna doktorandtjänst har en läkarexamen. För dessa projekt krävs att du har en svensk läkarexamen, där läkarlegitimation är önskvärt. Projekten går bra att kombinera med kliniskt arbete. Företräde ges till kandidater med tidigare forskningserfarenheter relaterat till gastroenterologi/hepatologi och tidigare utbildning inom ICH-GCP är meriterande. Kompetens i biostatistik och erfarenheter av datahantering är också meriterande för denna position. Eftersom den sökande kommer att ingå i ett internationellt och tvärvetenskapligt forskarteam, krävs flexibilitet, samarbets- och problemlösningsförmåga. Ytterst god kommunikationsförmåga (muntlig och skriftlig) är också ett krav eftersom doktoranden kommer att interagera med kliniker, forskare och eventuellt med deltagare i studier. Vi söker en kandidat som är noggrann, driven, motiverad, tar initiativ och har förmåga att arbeta självständigt. Tidigare kunskaper inom statistik, programmering och databashantering är meriterande.

Språk: Den sökande måste ha goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt. Eftersom patientjournaler är skrivna på svenska och för att doktoranden eventuellt kommer att träffa och testa forskningspersoner krävs dessutom mycket goda kunskaper i svenska.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-402/2020
Kontakt
  • Hannes Hagström, hannes.hagstrom@ki.se
Facklig företrädare
  • Belinda Pannagel, SACO, Belinda.pannagel@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, Carina.eklund@ki.se
Publicerat 2020-01-27
Sista ansökningsdag 2020-02-24

Tillbaka till lediga jobb