Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du arbeta med och utveckla forskning inom tumörpatologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset? Är du intresserad av molekylär diagnostik? Välkommen till en ledande miljö inom tumörpatologisk forskning.

Din roll

Anställningen är inriktad mot forskning. 

Anställningen är förlagd vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, på 50% av heltid samt anställning vid ME Klinisk Patologi och Cytologi vid Karolinska Universitetssjukhuset-Solna på 50% av heltid.

Den anställde professorn förväntas tillföra akademiskt ledarskap inom preklinisk och klinisk tumörpatologi med inriktning mot molekylär diagnostik. Sökande ska fungera som principal investigator (PI) och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet, samt handleda doktorander, postdocs och yngre forskare inom klinisk patologi. I anställningen ingår också undervisning inom grundutbildning och forskarutbildning. För den kliniska anställningen förväntas innehavaren aktivt delta i och driva utvecklingen inom tumördiagnostik för minst ett av de ämnesområden inom klinisk patologi som bedrivs vid site Solna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet i enlighet med de krav som gäller för professorsanställning vid Karolinska Institutet. Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet.

Sökande ska bedriva internationell högkvalitativ forskning inom tumörpatologi med inriktning mot molekylär diagnostik. Ämnet omfattar hela spektrat av molekylära förändringar som initierar och bidrar till tumörutveckling samt är av betydelse för diagnostik, prognostik och behandlingsstrategier. Sökande ska därför ha en aktiv forskningsverksamhet avseende utveckling/applicering av metodik och analyser inom klinisk patologi, samt avseende förändringar relaterade till sjukdom, prognos och behandling hos patienter.

Sökande ska ha erfarenhet från grundutbildning samt från forskarutbildning.

Sökande ska vara en kliniskt aktiv läkare med specialistkompetens i klinisk patologi med mycket goda kunskaper inom klinisk tumördiagnostik. Sökande ska ha en tydlig vision om hur han/hon ser utvecklingen inom tumörpatologisk molekylär diagnostik under de närmaste fem åren. I sin kliniska praktik ska sökande vara väl erfaren med kliniskt rutinarbete såsom makro- och mikroskopisk diagnostik, deltagande i kliniska konferenser samt undervisning av ST-läkare såväl som mer juniora specialistläkare.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid berörd sjukvårdsenhet och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i patologi, samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. För att anställas krävs att sökande innehar svenskt specialistbevis i patologi samt besitter erforderliga kunskaper i skriven och talad svenska.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1), och klinisk skicklighet (2).

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet samt ME Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset-Solna

Institutionen för onkologi-patologi

Din karriär fortsätter här

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar, förutom de som avser klinisk anställning, vara skrivna på engelska.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2 oktober, 2020.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-197/2020
Kontakt
  • Prof. Lars Holmgren, prefekt, Lars.Holmgren@ki.se, tel 0734-036794
Facklig företrädare
  • Helen Eriksson, OFR, 08-524 823 38
  • Andreas Lundqvist, SACO, 08-517 768 84
Publicerat 2020-08-21
Sista ansökningsdag 2020-10-02

Tillbaka till lediga jobb