Arbetsplats
Vid Institutionen för Global folkhälsa bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande.

Forskargrupp EPHIR Målet för forskargruppen Epidemiology and Public Health Intervention Research (EPHIR) är att utveckla interventionsforskningen. Gruppen är tvärvetenskaplig och internationell och bedriver flertal studier inom interventionsforskning, populationsbaserade studier och registerforskning.

Din roll
Du som söker ska bidra till datainsamling och datasammanställning kring en studie som syftar till att utvärdera ett skolbaserat program för att förhindra ungdomars tobaksdebut. Studien bedrivs i samarbete med Folkhälsomyndigheten och följer huvudsakligen en experimentell design där ett antal skolor i 4 olika län tilldelas slumpmässigt till att följa det nya programmet eller till att utföra en minimal intervention (kontrollgrupp). Projektet genomförs i samarbete med Umeå Universitetet.

Sökande förväntas bidra till följande aktiviteter:

 • Kontakt med skolor och elever. Innefattar arbetsuppgifter såsom telefon- och mailkontakt samt besök på de valda skolorna för information, datainsamling och tecknande av avtal.
 • Redigering, utformning och utskick av enkäter, följebrev med mera riktade till skolorna, elever samt till deras vårdnadshavare
 • Upprätthållande av ett datoriserat register med information från studien, till exempel genom att mata in info från olika källor/enkäter
 • Sammanställning av data, baserade på registret ovan
 • Rapportskrivande åt myndigheten samt redigering av dokument med vetenskapligt innehåll (till exempel PowerPoint presentationer, posters till konferenser)
 • Organisera utbildningstillfällen för skolpersonal

Eftersom de deltagande skolorna är lokaliserade i olika län kan arbetsuppgifterna innefatta korta resor över en dag, ibland också med övernattning.

Vem är du?
Du som söker skall inneha en masterexamen i folkhälsovetenskap, beteendevetenskap eller socialvetenskap

Vidare måste den sökande ha:

 • Gedigen kunskap om utbildningsystem och skolmiljö i Sverige
 • Erfarenhet av deltagande i projekt med hälsofrämjande innehåll/syfte
 • Mycket god erfarenhet av användning av Microsoft Office paket (Word, PowerPoint, Excel, Access)
 • Mycket god kommunikationsförmåga på svenska samt engelska, både i tal och i skrift
 • Kundorienterad attityd, samarbetsförmåga och villighet att arbeta i team

Du som söker bör ha intresse för frågor rörande tobaksbruk och dess prevention.

Erfarenhet av statistisk databearbetning samt av undervisning är meriterande. Utbildning i hälsoekonomi eller erfarenhet av hälsoekonomisk utvärdering är meriterande.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan senast 2020-02-03

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Referensnummer 2-163/2020
Kontakt
 • Rosaria Galanti, rosaria.galanti@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2020-01-13
Sista ansökningsdag 2020-02-03

Tillbaka till lediga jobb