Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder för identifiering, behandling och prevention av psykisk ohälsa och muskuloskeletal smärta på arbetsplatser och i samhället. Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och består av cirka 25 medarbetare.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker en doktorand till ett projekt om sjukfrånvaro vid psykisk ohälsa. I projektet utvärderas en intervention för att underlätta återgång i arbete och förbättra hälsa bland personer med psykisk ohälsa. Interventionen ges inom primärvården och effekterna av insatsen mäts genom bland annat effekt på sjukskrivningslängd. Vi utvärderar även implementeringsprocessen och identifierar etiska aspekter i samband med interventionen.

Som doktorand innebär dina arbetsuppgifter att under handledning och i samarbete med forskargruppen genomföra fyra delstudier som kommer att ingå i doktorsavhandlingen. Detta innebär att utifrån angivna syften och frågeställningar insamla data och utföra analyser tillsammans med handledare och statistiker, samt författa vetenskapliga manuskript. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för datainsamling och analys tillämpas. I arbetsuppgifterna ingår viss administration och projektkoordinering. Vidare finns goda möjligheter för doktoranden att bidra till forskargruppens utveckling, och att skriva eller medverka i forskningsansökningar kan bli aktuellt.

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som är mycket ambitiös och motiverad med intresse för att utvecklas både som person och att bidra till projektets utveckling. Som doktorand förutsätts du vara noggrann, lyhörd och har god kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och att du har god analytisk förmåga.

Meriterande är tidigare arbete med psykisk ohälsa och/eller erfarenhet av arbete inom primärvården. Meriterande är även att ha arbetat i projekt, exempelvis assisterat vid datainsamling i forskningsprojekt, eller ha drivit utvecklingsprojekt.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-6495/2019
Kontakt
  • Elisabeth Björk Brämberg, forskare, elisabeth.bjork.bramberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-173 85 75
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, anne.bostrom@ki.se
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-01-17

Tillbaka till lediga jobb