Inom projektet ”Prevention av ångestsyndrom hos barn till föräldrar med ångestproblematik” söker vi en examinerad psykolog, gärna med KBT-inriktning, som har ett stort intresse för förebyggande av psykisk ohälsa hos barn.  

Institutionen
Vid Institutionen för Global folkhälsa bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargruppen
Denna tjänst är placerad i forskargruppen EPiCSS, (Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance use and Social Environment). Gruppens målsättning är att utveckla tidiga interventioner och förebygga psykisk ohälsa genom att förstå risk- och skyddsfaktorer.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Det aktuella forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen kring prevention av ångestsyndrom hos barn. Specifikt så undersöker forskningsprojektet barn med en ökad risk för ångestsyndrom på grund av att barnet har en förälder som lider av ångest eller oro. 

Projektet innebär dels att noggrant undersöka risken för att utveckla ångestsyndrom under barndomen om man har en förälder med samtidigt eller tidigare ångestsyndrom samt att vidareutveckla och i en stor randomiserad kontrollerad studie utvärdera en intervention för föräldrar med oro och ångest. Interventionen syftar till att stärka föräldrar och därigenom minska risken att deras barn utvecklar ångest.

Doktoranden ska arbeta med datainsamling (inklusive inhämtning av registerdata, insamling av självskattningar och kliniska bedömningar), dataanalys, tolkning och presentation av resultat, samt författande av vetenskapliga artiklar. Doktoranden kommer även att bistå i koordinering av den randomiserade kontrollerade studien samt vara direkt involverad i kliniska bedömningar och i att leda föräldragrupper.

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som är examinerad psykolog. Önskvärt är att du är legitimerad psykolog (eller att du håller på att avsluta din PTP). Önskvärt är även KBT-inriktning och att du har erfarenhet att arbeta med ångestproblematik i någon eller fler av följande verksamheter: Barn och ungdomspsykiatrin, Primärvård (Första linjens psykiatri) eller Vuxenpsykiatri. Meriterande är även om du har erfarenhet av att arbeta med föräldragrupper och erfarenhet av utvärdering av psykologiska insatser.

Du behöver vara bekväm med att tala inför föräldrar, trivas med att arbeta i grupp och visa god samarbetsförmåga, men även kunna arbeta självständigt, vara initiativtagande och självgående.

Noggrannhet och mycket god analytisk förmåga är ett krav. Vidare är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i engelska både vad det gäller tal och skrift. Den sökande skall även ha mycket goda kunskaper i svenska både vad gäller tal och skrift vilket krävs i kontakten med studiedeltagare.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-6611/2019
Kontakt
  • Johan Åhlén, johan.ahlen@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-01-20

Tillbaka till lediga jobb