Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Forskargruppen ICare vid Sektionen för omvårdnad tar i sin forskning avstamp i det salutogena synsättet om vad som skapar hälsa och välbefinnande. Ett fokus ligger på patientens delaktighet i och förståelse av sin egen hälsa som en del i en personcentrerad vård. Forskargruppen är multiprofessionell och består av seniora forskare och tre doktorander. Sektionen för omvårdnad har en väl fungerande struktur för akademiska möten mellan sektionens doktorander och forskare. På sektionen, som är lokaliserad i Flemingsberg, finns ett 100-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Sektionens vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Det övergripande forskningsarbetet handlar om att testa och utveckla en interventionsstudie med hypotesen att denna skapar trygghet och egenvårdsförmåga och därmed förbättrar vårdprocessen och minskar kostnaderna i vården.

Det specifika projektet för denna doktorandtjänst är att utveckla innehållet, och testa genomförandet som riktar sig till patienter som fått behandling för bröstcancer under det närmaste året efter behandlingen. Interventionen kommer ske inom ramen för primärvårdens verksamhet och bestå av individuellt stöd utifrån rapporter i appen samt motiverande samtal. Doktoranden förväntas att aktivt delta i genomförandet av studien (implementering av interventionen, datainsamling, dataanalys och rapportering), i nära samarbete med handledare, övriga medlemmar i forskargruppen och andra samarbetspartners. Data består av frågeformulär, intervjuer, register och loggad tekniska data som behandlas såväl kvantitativt som kvalitativt.

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Sjuksköterskeutbildning är ett krav och specialistutbildning inom onkologisk omvårdnad eller distriktsvård är meriterande. För arbetet krävs god samarbetsförmåga, flexibilitet, självständighet och social kompetens.

För tjänsten krävs också goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:

Video om en arbetsdag i Flemingsberg:

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Institutionen för NVS

Din karriär fortsätter här


Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-6478/2019
Kontakt
  • Kay Sundberg, Bitr. lektor, 08 524 835 72, kay.sundberg@ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, 08 52486818, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Catarina Cleveson, Samordnare forskarutbildning, 08 524 868 32, catarina.cleveson@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb