Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Vid enheten för experimentell astma och allergiforskning bedrivs forskning som syftar till att upptäcka nya mekanismer för diagnos och behandling av astma och andra luftvägssjukdomar. Forskningsprojekten sker i ett translationellt sammanhang där kliniska studier och basala projekt bearbetar gemensamma frågeställningar.  Speciellt fokus ligger på verkan och betydelsen av leukotriener, prostaglandiner och relaterade lipidmediatorer, både som biomarkörer och som mediatorer av sjukdomsprocesser och därigenom mål för terapi.  Det aktuella projektet finansieras genom anslag från Strategiska Forskningsstiftelsen, Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, Strategiska Fondstiftelsen och EU. 

Din roll

Projekt #1

Denna tidsbegränsade anställning är till för att avsluta och utvidga den statistiska bearbetningen av ett befintligt stort dataset där prover från fra IMI projektet U-BIOPRED undersökts med mass spektrometrisk metodik för analys av metaboliter för lipidmediatorer i urin.  Det kan också bli aktuellt med fortsatta mass spektrometriska mätningar av prover från såväl kliniska studier som i experimentella studier.  Andra arbetsuppgifter innebär bearbetning och integration av forskningsdata från proteomikprojekt som också bedrivs vid enheten, samt utveckling av nya system för hantering av komplexa forskningsdata med hjälp av eTRIX™ systemet.  Viss tid kommer även att avsättas för planering av framtida forskningsprojekt med användande av den databas och biobank som vid enheten, samt för samarbetsprojekt med näringslivspartners.  Arbete vid enheten omfattar även deltagande i undervisning för olika utbildningsprogram samt information riktad mot allmänheten.

Projekt #2 

Denna tidsbegränsade anställning är till för att fortsätta och utvidga de studier av lipidmediatorers bildning och verkan på humana mastceller som pågar vid enheten i samarbete med enheten för klinisk immunologi vid institutionen för medicin i Solna.  Speciellt är fokus för detta projekt mekanismer för reglering av biosyntes av prostaglandin D2.

Vem är du? 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Projekt #1

För den aktuella positionen krävs grundutbildning inom analytisk kemi, doktorsexamen med inriktning mot analys av lipidmediatorer, djupa kunskaper inom bioanalys med hjälp av mass spektrometri, och vana vid avancerad biostatistisk dataanalys.  Kunskap om U-BIOPRED projektets utformning och databas är nödvändig för att kunna genomföra det aktuella projektet. Tidigare anställning inom näringslivet är en merit eftersom forskningsprojektet genomförs i samverkan med forskare vid läkemedelsföretag.  Förutom relevant ämnesmässig och metodologisk skicklighet bör den sökande ha goda IT kunskaper. 

Projekt #2

För den aktuella positionen krävs grundutbildning inom molekylärbiologi, doktorsexamen med inriktning cellsignalering, erfarenheter av att rena fram mastceller från olika humana material (lungvävnad, navelsträngsblod, och perifert blod) samt att arbeta experimentellt med såväl mastcellslinjer som andra cellmodeller (t.ex. epitelceller, glatta muskelceller, neutrofiler och blodplättar).  Vidare krävs förtrogenhet med mass spektrometrisk analys av lipidmediatorer, liksom bred kunskap om olika molekylära tekniker inklusive FRET mikroskopi.  Förutom relevant ämnesmässig och metodologisk skicklighet bör den sökande ha goda kunskaper i såväl talad som skriftlig engelska eftersom arbetsmiljön är internationell. 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5885/2019
Kontakt
  • Sven-Erik Dahlen, professor , sven-erik.dahlen@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Anne Boström, SEKO , 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-11-26
Sista ansökningsdag 2019-12-10

Tillbaka till lediga jobb