Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter två tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi och Cellbiologi. CMB bedriver forskning och undervisning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer och infektionsbiologi.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Arbetsgruppen
Forskargruppen om 6 personer leds av Johan Holmberg. Gruppens fokus ligger på hur genreglering påverkar bibehållandet av neuronal identitet och uppkomsten av tumörer i nervsystemet hos barn och vuxna.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bioinformatisk analys av sekvensdata, kloning, protein analys (western blot samt immunoprecipitering), genererande av virusvektorer och virus, genererande av cDNA bibliotek för RNAsekvensering, arbete med FACS (sortering och analys). Vidare även preparationer av cellkärnor för analys med RNA-sekvensering, fryssnitt med kryostat och mikrotom, immunohistokemi, cellkultur (primär och med cell-linjer), konfokal mikroskopi, ljusmikroskopi, bildanalys samt molekylärbiologiska standardtekniker.

Kvalifikationer
Det är ett krav att den sökande ska kunna hantera bioinformatisk analys av sekvensdata och preparationer av cellkärnor för analys med RNA-sekvensering. Det är en merit om den sökande kan hantera intrakraniella injektioner av virus och celler, kloning, genererande av virusvektorer och virus, genererande av cDNA bibliotek för RNAsekvensering, arbete med FACS (sortering och analys), fryssnitt med kryostat och mikrotom, immunohistokemi, in situ hybridisering, cellkultur (primär och med cell-linjer), konfokal mikroskopi, ljusmikroskopi, bildanalys samt molekylärbiologiska standardtekniker.

Kvalifikationer
Den sökande bör även kunna uttrycka sig väl på engelska samt kunna arbeta både självständigt och i grupp. Sökande skall ha inneha doktorsgrad samt FELASA C certifikat eller motsvarande för självständigt arbete med möss. Sökande skall ha gedigen erfarenhet av arbete med proteinanalys, kloning och virusvektorer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete

2. En komplett publikationslista

3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-5876/2019
Kontakt
  • Johan Holmberg, johan.holmberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-524 863 53
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2019-12-08

Tillbaka till lediga jobb