Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap
Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver forskning, utbildning och tillämpar arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Institutionen har 9 forskargrupper, ca 80 forskarstuderande och omkring 140 anställda. På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå hälsans bestämningsfaktorer och att utveckla samt utvärdera folkhälsointerventioner. Våra forskare är ofta involverade i att översätta forskningsresultat till hälsopolicy och folkhälsovetenskaplig praktik i både hög- och låginkomstländer. Institutionen är medansvarig för flera forskarutbildningsprogram KI och har även grund- och avancerad utbildning, i global hälsa, folkhälsovetenskap, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin.

Forskargruppen Global och Sexuell Hälsa (GloSH)
Forskningen vid institutionen bedrivs inom områden som global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Denna position är inriktad på global hälsa, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i låg- och medelinkomstkontexter. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på olika aspekter av SRHR så som ungdomars hälsa, prevention av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter, preventivmedel, osäkra aborter, jämställdhet, gender-baserat våld, hälsoekonomi och e-hälsa. Våra forskare har bred erfarenhet inom både kvalitativ och kvantitativ studiedesign och implementering i långinkomstkontexter. 

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet SRHR i ett globalt perspektiv med utgångspunkt i Agenda 2030. Arbetsuppgifterna innefattar forskning och undervisning inom området global hälsa med fokus på SRHR utifrån ett rättighetsperspektiv till hälsa. Möjlighet att initiera egna forskningsprojekt finns, och projekt som fokuserar maternell och perinatal hälsa är av särskilt intresse. 

I arbetsuppgifterna ingår:
- planera och leda forskningsprojekt i en internationell miljö med fokus på låg- och medelinkomstländer.
- Publicera forskningsresultat
- initiera och utveckla nya projekt
- ansöka om forskningsmedel och bidra till försörjning av egen och eventuella doktoranders lön
- handledning av doktorander och master/magisterstudenter
- undervisning på grund- och avancerad nivå. 

Anställningen som biträdande lektor är på 50% och är tidsbegränsad till 6 år. Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor enligt kraven nedan.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom folkhälsa, epidemiologi eller medicin. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl såsom till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Vi söker dig som är specialistläkare inom obstetrik och gynekologi och har en fördjupad kompetens och mångårig erfarenhet inom områden som rör SRHR, med fokus på projektledning och interventioner för att förbättra maternell och perinatal hälsa i lågresurskontexter, inkl. s.k. fragile states. Du har ett starkt engagemang för sexuella och reproduktiva rättigheter i ett globalt perspektiv med särskilt fokus på frågor som rör mödradödlighet och perinatal hälsa. Arbetet ställer krav på hög nivå av självständighet och kräver erfarenhet av att arbeta, leda projekt och samla primär data i låginkomstsammanhang.  En stor del av arbetet sker i team och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete inom internationella organisationer. Du ska ha genomgått högskolepedagogisk grundkurs motsvarande minst 5 veckor samt ska ha omfattande erfarenhet av att undervisa på både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande skall visa dokumenterat goda förmågor att:
- dokumenterad klinisk kunskap inom SRHR genom specialistläkarkompetens inom obstetrik och gynekologi
- självständigt analysera och tolka epidemiologisk data, liksom mycket god analytisk förmåga avseende både kvantitativa och kvalitativa metoder
- förmedla vetenskap i tal och skrift på både svenska och engelska genom vetenskapliga publikationer och presentationer
- handleda doktorander och master/magisterstudenter
- undervisa och driva pedagogiskt utvecklingsarbete på grundnivå och master/magisternivå
- planera och leda tvärvetenskapliga forskningsprojekt i låg- och medelinkomstländer
- erhålla forskningsmedel i konkurrens
- utveckla forskningssamarbeten med internationella partners och arbeta framgångsrikt i multidisciplinära och internationella team

Det är meriterande om den sökande även har:
- kunskap och dokumenterad erfarenhet inom både kvantitativ och kvalitativ metodik
- erfarenhet av att studera, arbeta och undervisa i låginkomstländer
- erfarenhet av kursansvar på grund- och/eller avancerad nivå
- pedagogisk erfarenhet av olika undervisningsformer inkluderande föreläsningar, seminarier, case-metodik och individuell handledning
- pedagogisk skicklighet dokumenterad via kursutvärderingar
- erfarenhet av att designa, leda och implementera internationella forskningsprojekt i flera olika låginkomstländer inom mödradödlighet, akut förlossningsvård, perinatal hälsa, kvinnlig könsstympning och SRHR, med fokus på östra och södra Afrika.
- erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete inom företag och internationella organisationer
- erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället så som institutionsuppdrag och organisation av konferenser
- Personliga egenskaper och lämplighet särskilt att beaktas och vara mycket viktigt för valet av kandidat för denna position med tanke på vårt fokus på teamarbete även med internationella partners.

Placering: Solna 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 

Särskild prövning för befordran till lektor
En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset I fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade. Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5440/2019
Kontakt
  • Anna Mia Ekström, professor , +46-(0)8-524 833 71
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2019-10-25
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tillbaka till lediga jobb