Arbetsplats

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime

Forskargrupp/Enhet
Forskargruppen SOLIID - Sustainable Organizational Learning, Innovation, Improvement and Development in Health and Social services. Forskargruppen leds av universitetslektor Monica Nyström. Mer information återfinns på http://ki.se/en/lime/soliid

Projekt

Arbetet sker inom ramen för flera interdisciplinära och aktionsinriktade forskningsprojekt inom forskargruppen SOLIID. Projekten bedrivs i anslutning till nationella satsningar och regionala utvecklingsprojekt och innebär resor inom landet till valda regioner. Tjänsten är en visstidsanställning på deltid 80 % i 24 månader med viss möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Solna.

Din roll

Arbetet innebär att tillsammans med projektansvariga forskare administrera och samordna flera projekt inom området organisationspsykologi/sociologi och organisationsutveckling samt att bedriva forskning och ansvara för några av projektens delstudier samt skriva vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter. I arbetsuppgifterna ingår datainsamling främst i form av intervjuer, observationer, och arkivdata - samt analyser av dessa.  Även enkäter och viss statistik och registerdata kan förekomma. En avgörande del i den praktiknära forskningen och i aktionsforskningsansatsen är att kunna arbeta med våra partners som återfinns på flera nivåer av hälso- och sjukvårdssystemet: nationella aktörer; regionala och lokala beslutsfattare, strateger, chefer och personal. Detta innebär att kunna växla mellan roller som forskare och utvecklingsstödjare samt att kunna ge snabba återkopplingar och flexibelt anpassa upplägg efter växlande förutsättningar. I arbetsuppgifterna ingår även viss undervisning på svenska och engelska på (maximalt 20%).

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

För den aktuella tjänsten krävs:

 • Doktorsexamen (inom de senaste tre åren) med inriktning mot projektens relevanta område hälso- och sjukvårdens ledning och organisering (medical management)
 • Verifierade teoretiska kunskaper inom organisationspsykologi/sociologi och hälso- och sjukvårdsstyrning
 • Erfarenhet av att planera och genomföra kvalitativa forskningsprojekt och case-studier.
 • Erfarenhet av att samla in data genom intervjuer (individuella, grupp- och fokusintervjuer), observationer, och dokument.
 • Utmärkta färdigheter i kvalitativ dataanalys, både induktiv och deduktiv (directed, summativ and conventional content analysis).
 • Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar och presentera resultat vid vetenskapliga konferenser.
 • Gedigen erfarenhet av flera projekt baserade på kollaborativ forskning/aktionsforskning i samverkan med parter inom hälso- och sjukvården.
 • Erfarenhet av att genomföra litteraturgenomgångar och integrative reviews
 • Verifierade kunskaper inom högskolepedagogik och erfarenhet av undervisning inom området ledarskap och organisationsutveckling.
 • Utmärkta färdigheter i svenska och engelska både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av leda kvalitativa forskningsprojekt.
 • Erfarenhet av att genomföra processutvärderingar.
 • Erfarenhet av administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation då Karolinska Institutet tillämpar Elektronisk Loggbok (ELN).
 • Erfarenhet av deltagande i utvecklingsinsatser/projekt inom hälso- och sjukvård och/eller utbildning
 • Stort intresse för forskningsområdet (hälso- och sjukvårdens ledning och organisering samt organisationsutveckling).

Vi lägger även särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbets- och kommunikationsförmåga, servicevilja, din förmåga att arbeta självständigt samt ditt intresse att bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling och utveckling av den akademiska miljön vid Medical Management Centre och Inst. LIME.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 8/11-2019.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. 


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5348/2019
Kontakt
 • Monica Nyström, Universitetslektor, monica.nystrom@ki.se, 08-524 836 20 (070-265 9040)
 • Helena Strehlenert, Post Doc , helena.strehlenert@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2019-10-25
Sista ansökningsdag 2019-11-08

Tillbaka till lediga jobb