Karolinska Institutet,

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Vid enheten för epidemiologi ägnar man sig åt epidemiologisk forskning kring miljöfaktorers inverkan på risken för sjukdomar som cancer, diabetes och hjärtkärlsjukdom. Enheten bedriver internationellt konkurrenskraftig forskning och publicerar i välkända vetenskapliga tidskrifter. Institutionens tvärvetenskapliga karaktär erbjuder en stimulerande, aktiv och kreativ miljö. Den aktuella forskargruppen bedriver i första hand forskning kring betydelsen av arv och miljö för utvecklandet av diabetes hos vuxna.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Det aktuella forskningsprojektet syftar till att studera risken för diabetes i relation till livsstilsfaktorer, infektioner och antibiotika samt samverkan mellan dessa faktorer och genetiska faktorer. Till projektet söker vi nu en doktorand som kommer att utbilda sig inom epidemiologi gällande diabetes. Vi söker en analytisk och motiverad person som har ett stort intresse för folkhälsovetenskap, diabetes och epidemiologi.

Doktoranden ska arbeta med datainsamling, analysera data, tolka och presentera resultaten samt skriva vetenskapliga artiklar. Vidare kommer doktoranden att arbeta självständigt med att formulera hypoteser och kritiskt granska resultaten. I arbetsuppgifterna ingår även att ha kontakt med studiedeltagare via brev och telefon.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Behörighet till det specifika projektet har den som har:

 • Examen inom epidemiologi eller folkhälsovetenskap
 • Goda kunskaper i både svenska och engelska

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Ansökningar välkomnas från talangfulla och entusiastiska studenter med goda kunskaper inom folkhälsovetenskap samt med avancerade kunskaper inom forskningsområdet epidemiologi och diabetes. Tidigare erfarenhet av forskning och datainsamling, samt kunskap om biostatistik och statistikprogrammet SAS är meriterande.

Den sökande behöver dels trivas med att arbeta i grupp och visa god samarbetsförmåga, dels vara självständig nog att göra kunskapssammanställningar, formulera nya hypoteser och kritiskt granska resultaten. Noggrannhet och mycket god analytisk förmåga är ett krav. Vidare är det ett krav att den sökande har mycket goda kunskaper i engelska både vad det gäller tal och skrift. Den sökande skall även ha mycket goda kunskaper i svenska vilket krävs i kontakten med studiedeltagare.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-5276/2019
Kontakt
 • Sofia Carlsson, lektor , sofia.carlsson@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
 • Anne Boström, SEKO , 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-10-22
Sista ansökningsdag 2019-11-22

Tillbaka till lediga jobb