Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.
Beslut om antagning görs av prefekten.
För mer information om forskarutbildning vid MMK Karolinska Institutet, se forskarutbildning-vid-mmk

Forskargrupp
Forskargruppen Translationell Psykiatri (translationell-psykiatri) söker en doktorand för ett projekt som studerar biomarkörer vid tidig psykos och effekterna av behandling med fysisk träning (fitforlife-fysisk-aktivitet-vid-psykos). Forskargruppen består av molekylärbiologer och biokemister i samarbete med psykiatriker, epidemiologer och statistiker, vilket innebär att doktoranden kommer befinna sig i en kreativ, stimulerande translationell forskningsmiljö.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandplatsen innefattar studier kring teknik för våtlab-analyser, avancerad statistisk analys av mindre dataset och stora omics-data, och bioinformatiska analyser. Studierna innebär också exponering för planering och koordinering av klinisk prövning av fysisk aktivitet hos patienter med psykos. Syftet med doktorandprojektet är att kartlägga immun-aktivering och tarmflora vid psykossjukdom och effekten av fysisk träning på psykoshälsa och immun-status.
Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och skall ej kombineras med klinisk tjänstgöring. Studierna inkluderar vetenskapligt arbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att utföra moment för att uppnå definerade lärandemål under handledning från de olika kompetenserna som behövs.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Krav:

 • Kurspoäng från högskola / universitet, motsvarande en magisterexamen inom bioteknik eller biomedicin med minst 15 hp data-programmering och 20 hp matematik.
 • Utmärkta kunskaper i svenska språket eftersom projektet innefattar enkätdata på svenska.
 • Utmärkta kunskaper i engelska språket.
 • Tidigare erfarenhet av avancerad medicinsk statistisk analys i stora dataset och viss datorprogrammeringsförmåga.
 • God förmåga i molekyärbiologiskt våtlabs-arbete.
 • Personliga egenskaper, såsom entusiastisk, noggrann och ansvarsfull, och med förmågan att arbeta i lag och lösa praktiska problem självständigt.

Meriterande är tidigare erfarenheter av forskning inom molekylär psykiatri med våtlaborativa och statistiska analyser och med stort forskningsintresse för molekylär psykiatri.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-5268/2019
Kontakt
 • Catharina Lavebratt /Forskargruppsledare, cetharina.lavebratt@ki.se
Facklig företrädare
 • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2019-10-21
Sista ansökningsdag 2019-11-04

Tillbaka till lediga jobb