Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi söker dig som vill arbeta med epidemiologiska studier inom graviditet, förlossning och nyföddhetstid.

Din roll

Vi söker nu en biträdande lektor inom reproduktionsepidemiologi för att förstärka vår forskargrupp. Din roll blir att självständigt analysera och färdigställa studier inom reproduktion för både mor och barn med uppföljning på kort och lång sikt. Du ska kunna ta fram egna forskningsidéer, skriva ansökningar och leda arbetet inom dina projekt. Du bör självständigt kunna ansvara för arbetet med att skriva och färdigställa manus för vetenskaplig publikation. I arbetet ingår även att leda arbetet för doktorander och magisterstudenter. Du förväntas bidra till forskargruppens utveckling utifrån metoder, undervisning och samarbete med forskare inom gruppen, Karolinska Institutet och internationellt.
Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på x år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Vem är du?

Vi söker dig som är epidemiolog eller biostatistiker och som har gjort en post-doc som ytterligare meritering och då gärna inom reproduktionsepidemiologi. Du bör kunna uppvisa såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen.
Sökande av den utlysta anställningen ska kunna uppvisa utbildning och vetenskaplig excellens inom tillämpad reproduktionsepidemiologi, framför allt observationell forskning baserad på registerdata, såsom de som finns i Sverige och delvis i andra länder. Sökande bör därtill kunna demonstrera förmåga att agera som metodologiskt stöd inom ramen för olika samarbeten.
Sökande måste kunna dokumentera publikationer internationellt välrenommerade tidskrifter, och ha tydlig potential att bli internationellt ledande i fältet. Sökande måste kunna uppvisa en mycket god forskningsaktivitet och egen forskningsfinansiering är en viktig merit.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom forskargrupp.
Enheten för klinisk epidemiologi har under de senaste åren vuxit kraftigt och omfattar i dagsläget ca 70 anställda, 50 anknutna forskare, tre professorer, tre lektorer, och är indelad i sex forskargrupper vilka arbetar med kliniskt orienterad epidemiologi inom olika sjukdoms/terapifält, t.ex. kroniska inflammationssjukdomar, hematologi, obstetrisk och perinatal epidemiologi, och farmakoepidemiologi, vanligen baserat på registerdata men även kliniska data. Förutom forskning bedriver enheten också omfattande undervisning på forskarutbildningsnivå, framför allt via Forskarskolan i klinisk epidemiologi för kliniker vilken koordineras från enheten. Mycket av forskningen vid enheten sker i samarbete med kliniker från olika discipliner, ofta med samarbetspartners utanför sjukhuset, och även utanför akademin. KEP är registerhållare för ett par nationella kvalitetsregister.
Forskargruppen kring obstetrisk och perinatal epidemiologi består i nuläget av 6 doktorander, 10 postdoktorer, 9 forskarassistenter, 7 seniora forskare och 1 biostatistiker. Gruppen har ett tätt samarbete med kliniska medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset samt nationellt och internationellt med andra forskare inom området. Forskningen sker i form av observationella och randomiserade studier, med särskild inriktning mot riskfaktorer för negativt förlossnings- och barn-utfall. Deltagare i forskargruppen ansvarar även för Graviditetsregistret som är ett nationellt, certifierat kvalitetsregister.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska. CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5238/2019
Kontakt
  • Olof Stephansson, olof.stephansson@ki.se, tel 070 748 78 25
Facklig företrädare
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
Publicerat 2019-10-18
Sista ansökningsdag 2019-10-28

Tillbaka till lediga jobb