Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology, Forskargrupp Helleday

Institutionen för onkologi-patologi bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning samt utbildning med anknytning till cancer. Cirka 300 personer från 40 nationer arbetar för närvarande vid institutionen. Drygt 30 forskargrupper med olika cancerforskningsprofiler är engagerade och vi har cirka 110 doktorander. Institutionen för onkologi-patologi ansvarar för grundutbildning i patologi, onkologi och rättsmedicin för läkarstudenter, samt tumörbiologikurser för biomedicinstudenter och patologiutbildningar för optiker.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningen består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. En individuell studieplan upprättas för varje doktorand. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Helledaylaboratoriet, www.helleday.org, vid institutionen för Onkologi Patologi finns på SciLifeLab och består av ca 40 forskare, doktorander och postdocs. Det övergripande syftet med verksamheten är att identifiera och karakterisera nya proteiners funktioner och translatera informationen för behandling av cancer och andra sjukdomar. Vår forskning spänner från grundforskning inom DNA-skador och reparation till translationell forskning, läkemedelsutveckling och kliniska prövningar av nya behandlingar. Labbet är tvärvetenskapligt med kompetens inom cellbiologi, biokemi, läkemedelskemi och farmakologi både från industrin och den akademiska världen.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker dig som är en motiverad och hängiven forskare för att studera rollen av enzymet PAICS vid prostatacancer. Genom att använda biokemiska och cellförsök med humana prostatacancerceller, RNAi och små molekylhämmare samt avancerade molekylärbiologiska tekniker kommer doktoranden att kartlägga enzymet PAICs roll för cancercelldelning, DNA-reparation och replikation. Doktoranden förväntas att så småningom kunna arbeta självständigt med att planera och genomföra experiment. 

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Kandidaten ska ha grundläggande behörighet (se ovan) med Life science inriktning, där examen inom biokemi, cellbiologi och/eller molekylärbiologi är ett krav och examen inom flera av dessa områden är meriterande.

Det är ett krav att kandidaten kan uppvisa stor praktisk erfarenhet från laborativt arbete, såsom generella molekylärbiologiska tekniker, biokemiska och cellbiologiska experiment inklusive CETSA. Det är meriterande om kandidaten har arbetat inom forskningsfältet nukleotidmetabolism, DNA reparation och replikation och har en fördjupad kunskap och tidigare erfarenhet från andra metabola targets, tex MTHFD2.

Krav på att du kan uppvisa en utmärkt organisationsförmåga och utmärkta kunskaper i engelska (skriftligt och muntligt).

Då vi arbetar i en multidisciplinär grupp och i större projekt-team kommer du vara medlem i ett forskarteam och en del av ett större läkemedelsutvecklingsprojekt. Därför är det meriterande om du kan uppvisa tidigare erfarenheter att jobba i team, men också att du kan ta egna initiativ och ta ansvar och självständigt driva experiment.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-12-01
Referensnummer 2-5269/2019
Kontakt
 • Ulrika Warpman Berglund, ulrika.warpmanberglund@scilifelab.se
 • Ann-Sofie Jemth, annsofie.jemth@scilifelab.se
 • Niklas Schultz , niklas.schultz@scilifelab.se
Facklig företrädare
 • Andreas Lundqvist, SACO, 46 8 517 76884
 • Helen Eriksson, OFR, 08 517 762 79
Publicerat 2019-10-22
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Tillbaka till lediga jobb