Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
The position is in the Rare Diseases research group. We study genetic disorders on a molecular level in order to understand disease mechanisms and apply new knowledge to genetic diagnostics. We work in a modern laboratory at the Bioclinicum building situated within the grounds of the Karolinska University Hospital, Solna. Several group members also work in the Department of Clinical Genetics at the hospital, the largest clinical genetic department in Sweden with 90 employees working with genetic diagnosis and counseling. We also work closely with the Science for Life Laboratory in Solna, and thus have access to massively parallel DNA sequencing (MPS) with all available technologies. We are currently developing in vitro modeling assays in cells to evaluate genetic mutations detected in patients. Läs mer: https://ki.se/mmk/sallsynta-diagnoser

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
We are looking for a  motivated person with a  background in molecular and developmental biology. The successful applicant will be involved in the analysis massive parallel DNA and RNA sequencing data from patients and families with suspected rare genetic diseases as well as molecular genetic follow up of results. The selected applicant will help to stablish robust differentiation techniques from hiPSC and neural stem cells to generate relevant cell types to model neurodevelopmental disorders. Knowledge in cellular models with culturing and analyzing primary cells, human pluripotent cells (hiPSCs and hESCs) and human neural stem cells. This project provides the opportunity to participate in a translational project that will have direct clinical impact.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
A degree within the area of biomedical research or corresponding area is required.
We are seeking a new group member with interests in the following key areas:
1) Analysis of OMICs data (RNA and/or DNA)
2) Molecular Biology/Cell Biology: Knowledge in basic molecular techniques specifically molecular gene cloning, in vitro mRNA synthesis and gene expression assays including PCR, RT-PCR, and qRT-PCR, as well as Western Blot protein analysis.
3) Differentiation of iPSCs and neural stem cells into various neural subtypes (2D and 3D culture). 
4)  Knowledge in immunoflourescent and confocal microscopy, image processing and analysis, including statistical analysis.
The applicant will be evaluated based on education and previous experience, relevance for the project, motivation, problem solving skills, and cooperative ability. Personal suitability is also an important criterion.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5110/2019
Kontakt
 • Anna Lindstrand, Forskargruppsledare, anna.lindstrand@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2019-10-10
Sista ansökningsdag 2019-10-27

Tillbaka till lediga jobb