Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap


Välkommen att söka en doktorandtjänst inom projektet ”PRegnancy, EPilepsy and AntiEpileptics (PREPArE): maternal and child outcomes”; ett tvärvetenskapligt projekt med stor klinisk relevans där epilepsi och medicinering med antiepileptika under graviditet och kopplingar med hälsoutfall så som förekomst av autism hos avkomman studeras inom ramen för registerbaserade data.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Prevention, Intervention and Mechanisms in Public Health (PRIME Health) är en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Forskargruppen bedriver forskning inom fetma, fysisk aktivitet, alkohol/tobak samt mental hälsa inom ramen för folkhälsoepidemiologiska studier. För mer information, se forskargruppens hemsida: https://ki.se/en/phs/prevention-intervention-and-mechanisms-in-public-health-prime-health

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Anställningen är knuten till forskningsprojektet ”PRegnancy, EPilepsy and AntiEpileptics (PREPArE): maternal and child outcomes”. Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är inriktat på epilepsi och medicinering med antiepileptika under graviditet och kopplingar till avkommans risk för autism. Projektet innefattar avancerade statistiska modeller med s.k. statistisk inferens för att b.la. uppskatta risk för autism hos avkomman vid medicinering med antiepileptika under graviditet. Forskningsprojektet är registerbaserat där vi kommer använda data från flera nationella svenska register, t.ex. medicinska födelseregistret, flergenerationsregistret m.fl.

Doktoranden kommer att arbeta inom en mångdisciplinär, internationell forskningsmiljö med tillgång till expertis inom epidemiologi, folkhälsa, avancerad statistik och andra relevanta forskningsdiscipliner. Doktoranden förväntas bidra till hantering och harmonisering av registerdata, avancerad dataanalys, publicera studieresultat från epidemiologiska analyser och delta i spridning av forskningsresultat till vetenskapssamhället och till andra intressenter inom både offentlig och privat sektor.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Skallkrav förmågor/kunskaper

 • goda kunskaper i svenska eller på annat sätt kan uppvisa god förmåga att läsa, tala och skriva på svenska
 • goda kunskaper i engelska eller på annat sätt kan uppvisa god förmåga att läsa, tala och skriva på engelska
 • dokumenterad erfarenhet av arbete i en internationell vetenskaplig miljö

Meriterande förmågor/kunskaper:

 • dokumenterat god analytisk förmåga av kvantitativa data
 • dokumenterad utbildning på avancerad nivå i epidemiologi/kvantitativ inriktning inom hälsa
 • goda kunskaper i statistiska program, företrädelsevis STATA
 • goda kommunikationsfärdigheter 

Vi lägger stor vikt vid din personlighet, att du är självständig, driven och har ett stort intresse för den forskning som projektet behandlar ser vi som självklarhet!

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4990/2019
Kontakt
 • Daniel Berglind, daniel.berglind@ki.se, 070-364 47 97
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-10-03
Sista ansökningsdag 2019-10-24

Tillbaka till lediga jobb