Karolinska Institutet, NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Anställningen är knuten till sektionen för Neurogeriatrik som består av sammanlagt ca 80 medarbetare och femton forskargrupper. Sektionen bedriver forskning inom neurodegenerativa sjukdomar och proteinaggregering, särskilt Alzheimers sjukdom. Våra laboratorier ligger i BioClinicum, KI Campus Solna, och Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vi söker en forskare inom ämnet proteinbioteknologi med fokus på ”protein assembly” och proteinaggregering. Tjänsten är knuten till en forskargrupp vars mål är att förstå hur proteinaggregering orsakar sjukdom, hur detta kan förhindras och att därifrån ta fram nya behandlingar. Laboratoriet ligger i Neo, KI Campus Flemingsberg. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar forskning inom området ”protein assembly” och proteinaggregering och hur dessa fenomen kan påverkas av yttre faktorer, för framtida medicinska och icke-medicinska tillämpningar. Fokus kommer att ligga på expression, rening och karakterisering av uttalat aggregationsbenägna peptider/proteiner och medicinskt relevanta proteiner såsom exempelvis membranproteiner, chaperoner och spindeltrådsproteiner.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. 
Sökanden ska vara disputerad inom ämnena proteinbioteknologi, biokemi eller liknande och ska ha en bred kunskaps- och forskningserfarenhet om selektion, uttryck, rening och karaktärisering av proteiner, proteinaggregering och hur ”protein assembly” kan regleras av omgivningsfaktorer. Särskild vikt läggs vid erfarenhet av produktion och rening av aggregationsbenägna proteiner i bakterier. Sökanden ska ha demonstrerat vetenskaplig produktivitet i form av relevanta publikationer.

Vidare ska sökanden ha dokumenterad erfarenhet av proteinbiokemiska och -biotekniska metoder. Kunskap om metoder för proteinstudier, såsom fluorescens, cirkulär dikroism spektroskopi, , surface plasmon resonance och andra affinitetsmetoder och elektronmikroskopi är dessutom meriterande.
Erfarenhet av biokemisk framställning och hantering av bindarproteiner, spindeltrådsproteiner och membranproteiner/peptider samt karaktärisering av dessa proteiner är meriterande.
Erfarenhet av undervisning inom forskningsområdet och handledning av studenter betraktas som ytterligare meriter. Arbetsområdet är multidisciplinärt och god samarbetsförmåga, dokumenterad exempelvis genom sammanhållande roll vid publicering av större samarbetsprojekt, är ett krav.

På grund av forskningsområdets tvärvetenskapliga natur är framtida samarbeten med andra grupper inom och utanför avdelningen mycket önskvärda, vilket kräver att sökanden ska etablera samarbeten med andra forskargrupper inom och utanför Karolinska Institutet.

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. Sökande ska även ha god kommunikationsförmåga på svenska.

Bedömningsgrunder
Sökande kommer att bedömas utifrån tidigare forskningserfarenhet, relevans för forskning och utbildning, motivation och färdigheter för att kunna samarbeta och interagera med medlemmar i forskningsgruppen och samarbetspartners. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskild stor vikt vid vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5032/2019
Kontakt
  • Janne Johansson, Professor, janne.johansson@ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, 08 524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Maria Staiger, Personalhandläggare, 08 524 837 79, maria.staiger@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
Publicerat 2019-10-17
Sista ansökningsdag 2019-11-07

Tillbaka till lediga jobb