Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
NatMEG är det första och enda forskningslaboratoriet i Sverige för helhuvudsmätningar av pågående hjärnaktivitet med hjälp av magnetencefalografi (MEG). NatMEG-labbet invigdes i oktober 2013 och är en nationell anläggning, tillgänglig för forskare från hela Sverige. På grund av labbets nationella roll, spänner projekt vid NatMEG över områden som instrumenteringsforskning (t.ex. nästa generations MEG-sensorer), kliniska tillämpningar (epilepsiutvärderingar), klinisk neurovetenskap (t.ex. Parkinsons och Alzheimers sjukdom, ADHD, autism, hypertoni och prematura barn) och kognitiv neurovetenskap (t ex minne, språk, uppmärksamhet, varseblivning, smärta, musik, beslutsfattande, emotionsigenkänning). Arbetet leds av Docent Daniel Lundqvist, forskargruppsledare och enhetschef vid NatMEG.

Arbetsuppgifter
Ansökningar välkomnas till en position som biträdande lektor i klinisk neurovetenskap och magnetencefalografi (MEG) vid NatMEG, Karolinska Institutet. Positionen har en inriktning mot utbildning och forskning.  

Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta dels med (i) utbildning inom teori och metod gällande MEG, dels med (ii) egen kvalificerad forskning inom MEG. Kandidaten kommer att arbeta inom ett tvärvetenskapligt team och förutom egen utbildning och forskning också ha visst ansvar för användarstöd och handledning av forskare vid NatMEG. Positionen är idealisk för en person med intresse för en framtida karriär som lektor och forskare inom klinisk neurovetenskap och MEG. Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 4 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder
Då positionen som biträdande lektor är inriktad mot utbildning och forskning lägger vi vid bedömningen stor vikt vid såväl pedagogisk- som vetenskaplig skicklighet.

Generella krav:

Kandidaten skall ha:

 • en doktorsgrad inom klinisk eller kognitiv neurovetenskap, eller motsvarande.
 • dokumenterad expertis inom MEG gällande såväl teori, experimentell design som analys
 • stor erfarenhet av MEG mätningar på såväl friska forskningspersoner som patienter

Krav gällande undervisning:

Kandidaten skall ha dokumenterad erfarenhet av:

 • handledning gällande MEG av studenter på grund- och/eller avancerad nivå
 • undervisning gällande MEG av studenter på grund- och/eller avancerad nivå

Kandidaten bör ha dokumenterad erfarenhet av:

 • organisering eller genomförande av kurser inom MEG, gällande teori, experimentell design eller analys
 • organisering eller genomförande av utbildning inom MEG, gällande handhavande av MEG utrustning
 • organisering eller genomförande av nationella eller internationella symposium och/eller konferenser inom MEG

Krav gällande forskning:

Kandidaten skall ha dokumenterad erfarenhet av:

 • vetenskapliga publikationer inom MEG som försteförfattare
 • vetenskapliga konferenspresentationer inom MEG såsom poster eller muntlig presentation
 • organisering eller genomförande av vetenskapliga forskningsprojekt inom MEG med fokus på klinisk neurovetenskap, inklusive genomförande av MEG-mätningar och analys av MEG data

Kandidaten bör ha dokumenterad erfarenhet av:

 • utveckling av metod inom MEG gällande experimentell design eller analys
 • utveckling av en egen forskningslinje
 • erfarenhet av anslagsansökningar gällande nationella och internationella forskningsanslag

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla nedanstående kriterier. Den biträdande lektorn kan välja att söka befordran till lektor utifrån två olika befordring spår: befordran till lektor med inriktning mot forskning eller befordran till lektor med inriktning mot utbildning och forskning:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning

Bedömningskrav

1 .Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.

 1. Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.
 2. Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) i de främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.
 3. Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.
 4. Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskargrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.
 5. Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning

Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
 2. Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 3. Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
 4. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 5. Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 6. Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt.
 7. Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4369/2019
Kontakt
 • Daniel Lundqvist, Enhetschef, daniel.lundqvist@ki.se
 • Elin Hammergård, HR-administratör, elin.hammergard@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
Publicerat 2019-09-16
Sista ansökningsdag 2019-09-26

Tillbaka till lediga jobb