Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enhet
Flera olika miljöföroreningar, däribland toxiska metaller, förekommer allmänt i vår kost och vårt dricksvatten, vilket innebär livslång exponering. Det är därför av stor vikt att klargöra om detta kan medföra hälsoeffekter i befolkningen, särskilt i känsliga grupper. Forskningen vid IMMs enhet Metaller och Hälsa fokuserar på exponering för metaller tidigt i livet, vilket kan påverka hälsa och utveckling såväl under barndomen som senare i livet. Vi arbetar med flera mamma-barn-kohorter och undersöker hela processen från individuell exponering (oftast genom biomarkörer, analyserade med ICP-MS) till påverkan på barnens hälsa och utveckling, med särskild tonvikt på bakomliggande mekanismer, som t ex effekter på olika delar av immunförsvaret, hormonsystemen och epigenomet.

Arbetsuppgifter
Fokus för den utlysta tjänsten är att självständigt bedriva epidemiologisk och toxikologisk forskning om betydelsen av exponering tidigt i livet, med fokus på metallexponering från mat och dricksvatten, speciellt i relation till tillväxt, nervsystemets utveckling och hormonella rubbningar. Arbetsuppgifterna inkluderar att leda och genomföra egen forskning inom området inklusive handledning av doktorander och postdoktorer. I tjänsten ingår även viss undervisning. Tjänsten är en 2-årig visstidsanställning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent. Vi söker en självständig forskare som har egna forskningsanslag och erfarenhet av projektledning inom det berörda området. Vidare är det meriterande med dokumenterad handledning av studenter på forskarutbildningsnivå samt erfarenhet av undervisning.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Personen vi söker skall ha dokumenterad god förmåga att erhålla egna forskningsanslag i konkurrens. För tjänsten krävs också visad god förmåga att bygga upp och utveckla forskningsinfrastruktur inom området. Personen skall även ha erfarenhet av forskarhandledning genom befintligt huvudhandledarskap åt doktorander samt postdoktor inom området. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom området krävs. Stor vikt fästes vid personliga egenskaper och god samarbetsförmåga.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3887/2019
Kontakt
  • Karin Professor, professor,, karin.broberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70 173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, +46 8 524 875 79, anne.bostrom@ki.se
Publicerat 2019-07-09
Sista ansökningsdag 2019-08-15

Tillbaka till lediga jobb