Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Forskargruppen Bröstcancerkirurgi söker en doktorand för ett projekt om bröstkirurgi med särskilt fokus på axillkirurgi och dess samband med livskvalitet och armmorbiditet. Forskargruppen består huvudsakligen av bröstkirurger men har tätt samarbete med plastikkirurgiska forskare. Det finns en mycket bra fungerande struktur i forskargruppen med flera doktorander med kliniska, epidemiologiska och translationella projekt vilket gör att doktoranden kommer att befinna sig i en stimulerande och kreativ miljö.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt som handlar om axillkirurgi vid bröstcancer, och då med fokus på livskvalitet och armmorbiditet. Doktoranden kommer att arbeta med registrering av livskvalitetsdata i en stor randomiserad studie. Detta innebär fortlöpande monitorering av svarsfrekvenser från ett 80-tal deltagande centra samt återkoppling och kommunikation med centra. Utöver detta kommer data från kohortstudier analyseras avseende recidiv och överlevnad efter de-eskalerad axillkirurgi vid begränsad spridning till axillens lymfkörtlar. Doktoranden kommer också ta hand om två prospektiva projekt där datainsamling, kontakt med centra, datakontroll och –analys ingår i uppgifterna. Målet är här att undersöka nyare sätt för axillstaging såsom targeted axillary dissection, deras tillförlitlighet och tekniska förutsättningar samt betydelse för detection rate, false negative rate och onkologiskt utfall.
Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och ska kombineras med klinisk tjänstgöring. Detta inkluderar vetenskapligt arbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att ansvara för datainsamling och dataanalys för varje delstudie som ska ingå i avhandlingen, därtill omfattande litteraturgenomgångar och bioinformatiska analyser med stöd av erfaren personal, samt förbereda vetenskapliga manuskript som försteförfattare.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en person som är svenskspråkig, eftersom en del av arbetet kommer att utgöras av genomgång av journalhandlingar och kontakt med svenska centra. Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning. Läkarexamen är ett krav, samt tidigare påvisat forskningsintresse. Tidigare klinisk tjänstgöring inom kirurgi, och framförallt inom bröstkirurgi, är starkt meriterande. De viktigaste personliga egenskaperna är nyfikenhet, engagemang och tillförlitlighet. Förmåga att samarbeta med andra, tänka flexibelt och samordna projekt är meriterande.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3744/2019
Kontakt
 • Jana de Boniface , 070-2472305
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krogh@ki.se
Publicerat 2019-06-27
Sista ansökningsdag 2019-07-14

Tillbaka till lediga jobb