Karolinska Institutet, department of Public Health Sciences


Institution
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande.

Denna tjänst är placerad i forskargruppen EPiCSS, (Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance use and Social Environment). Gruppen består av ca 30 forskare. Gruppens målsättning är att utveckla tidiga interventioner och förebygga mental ohälsa genom att förstå risk- och skyddsfaktorer.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under 3 månader. Forskningsassistenten kommer att:

 • Vara behjälplig vid en litteraturöversikt avseende samband mellan maternell metabol status (särskilt gestationell, typ 1- och typ 2-diabetes) och risken för barnet att utveckla neuropsykiatriska funktionshinder och neurologiska tillstånd.
 • Analysera data i en registerbaserad kohortstudie som undersöker dessa samband hos svenska mor-barn par, med hjälp av statistikprogram, såsom t.ex. Stata.
 • Tolka och sammanställa statistiska resultat.
 • Framställa tabeller och bilder för vetenskapliga manuskript.
 • Vara behjälplig vid eventuellt resulterande manuskriptskrivande. 

Kvalifikationer
Sökande bör uppfylla följande krav:

 • En masterexamen i epidemiologi eller biostatistik.
 • Dokumenterad erfarenhet av statistiska analyser av stora dataset i kohortstudier, företrädesvis inom något av följande områden: perinatal hälsa, obstetrik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatri och/eller endokrinologi.
 • Utmärkta färdigheter i programmering och erfarenhet av statistikprogram (företrädesvis Stata).
 • Utmärkta färdigheter i att kommunicera på engelska, särskilt med avseende på skriftliga färdigheter.
 • Stor fallenhet för enskilt arbete.

Därutöver är det meriterande med:

 • Dokumenterad erfarenhet av att hantera klustrade data.
 • En klinisk bakgrund, gärna med erfarenhet av obstetrik eller endokrinologi.
 • God samarbetsförmåga.
 • Förmåga till kreativitet och problemlösande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. Intresserade kandidater ombes inkomma med ett personligt brev där det tydligt framgår på vilket sätt ovan krav kan anses uppfyllda, samt ett detaljerat CV.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3458/2019
Kontakt
 • Renee Gardner , Renee.Gardner@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2019-06-14
Sista ansökningsdag 2019-06-24

Tillbaka till lediga jobb