Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Gustafsson (JÅG)

Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom flertalet områden i medicinsk vetenskap såsom bioorganisk kemi, molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktions genomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition. En internationell utbildnings- och forskningsmiljö erbjuds med fokus på excellens där idag ca 300 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma. Institutionen är belägen i Neo, en ny biomedicinsk forskningsbyggnad, som har som mål att skapa en kreativ och öppen miljö
där utrymme finns för möten och samarbete mellan de olika forskningsområdena.

Avdelning
Professor Jan-Åke Gustafssons grupp vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet, har som mål att beskriva steroidhormonreceptorernas roll i hälsa och i olika sjukdomstillstånd. Ett huvudspår i denna forskning är att förstå östrogenreceptorn betas (ERb’s) funktion i hjärnans utveckling och funktion samt om ERb kan vara ett nytt mål för behandling av hjärnans sjukdomar. Denna forskning kommer även att knyta an till andra projekt inom gruppen som fokuserar på ERb i bröst- och prostatacancer. Gruppen har utvecklat flera djur och cellmodeller (exempelvis transgena möss med vävnadsspecifik avsaknad av ERb, och transgena stamceller).

Arbetsuppgifter
Den sökande ansvarar för att bedriva forskning av hög kvalitet som knyter an till verksamhetens mål inom östrogenets och ERb’s roll i hjärnans utveckling och funktion, och huruvida ERb kan vara ett behandlingsmål i hjärnans sjukdomar. Till detta tillkommer att medverka till etablering av nya samarbeten som bidrar till att utveckla gruppens forskning. Den sökande kommer att handleda studenter, doktorander, postdocs, och forskare, samt undervisa på grund- och avancerad nivå och inneha kursansvar. Den sökande kommer även ansvara för att organisera fungerande laboratorie-rutiner och laboratorie-infrastruktur.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.
Vi lägger stor vikt på kompetens inom vårt forskningsområde. Den sökande bör därför ha gedigen kunskap inom östrogensignalering i hjärnan, gärna med fokus på ERb’s funktion i hjärnans sjukdomar, och bör ha erfarenhet av användandet av neurala stamcellsmodeller. Det är meriterande om den sökande även har god kunskap inom östrogensignalering i bröst- och prostatacancer. Kunskapen ska vara dokumenterad i form av publicerade vetenskapliga artiklar. Den sökande bör ha haft erfarenhet av forskningshandledning och adekvat utbildning inom forskningshandledning, samt erfarenhet av arbeten kopplat till chefens ansvar. Det är även meriterande om den sökande har dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå, gärna med kursansvar, samt att den sökande haft erfarenhet av post-doktoral forskning utomlands.
Vi ser gärna att den sökande har god laganda, är organiserad, effektiv och flexibel i att möta oförutsägbara förändringar.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet, gedigen erfarenhet inom östrogenforskning, och personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3339/2019
Kontakt
  • Karl Ekwall, +46-8-524 810 39
  • Thomas Tinglöv, +46-8-524 835 49
Facklig företrädare
  • Birgitta Lindqvist, OFR, +46-8-524 810 28
  • Henry Wölling, SEKO, +46-8-524 840 80
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-07-12

Tillbaka till lediga jobb