Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
The vascular surgery group is a section within MMK. Many of the affiliated researchers are clinically active. The vascular group is led by professor Ulf Hedin, and consists of several teams, the carotid group “BiKE” (Hedin/Perisic), the Stockholm Aneurysm Research group (STAR, Roy/Hultgren) and the thrombosis/trauma group (Wahlgren). STAR is a growing group at MMK, an informal network holding epidemiological research projects as well as translational, radiological and clinical. The group incorporates 20-25 persons, including researchers, postdocs and PhD-students. Our research focus on diagnostics, treatment and interventions for patients with Abdominal Aortic Aneurysms (AAA).   STAR has a strong collaboration between clinical departments, the laboratory at Bioclinicum, KTH, national and international research groups. For more information on our research group see our homepage. https://ki.se/mmk/karlkirurgi

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
This doctoral student project aims at exploring and refining different aspects of prevention, diagnosis and treatment of infectious complications in vascular surgery. The project includes a clinical randomized, controlled study aimed at prevention of surgical site infections, comprising both clinical end-points and patient-reported outcome measures. The other studies included in the project encompass evaluation of radiological diagnosis of aortic graft infections and novel methods for treating chronic ischaemic ulcers. The PhD-student and the supervisors will assess and if deemed necessary revise the individual studies in the preliminary project plan. The PhD-student will, under supervision, create the individual study cohorts, partake in the practical aspects of the studies, including data collection as well as, carrying out all statistical analyses, and writing the manuscripts. The student will participate in international and national surgical meetings to present relevant data, and participate in education of junior medical students, interns and peers within the field.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
The doctoral student must have a medical degree (at least Läkarexamen), since the collection and interpretation of data in the prospective, clinical study will be dependent on the PhD student’s medical aptitude. The applicant must have a firm command of the Swedish language, in order to be able to communicate with patients and collect relevant data from the patients’ charts which, will be required for projects I-III. The student should have some experience in performing statistical analysis, as well as an understanding of Swedish register data. Some knowledge of statistical software is considered advantageous, especially SPSS. Basic knowledge in SAS and R is a merit. Basic knowledge of radiological imaging and in particular nuclear medicine is desirable. Previous knowledge and a specific interest in the field of post-surgical infections is advantageous. A background from Vascular surgery will be considered as a strong merit, since the projects will include clinical evaluation of this patient group, including information, patient care and follow up for patients included in the study. It is required that the applicant is able to work independently as well as a part of a research group. We are looking for a candidate with a special interest in healthcare related infections in vascular surgery together with clinical, experimental and epidemiological studies. The applicant should be well-organized, with the ability to manage several projects simultaneously and work well in teams. The applicant must be fluent in Swedish and English, both written and spoken.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-2331/2019
Kontakt
 • Alireza Daryapeyma,MD, PhD, alireza.daryapeyma@sll.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-05

Tillbaka till lediga jobb