Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Forskningen kommer att bedrivas inom ramen för forskargruppen Alkohol- och drogepidemiologi som leds av Mats Ramstedt. Ett grundläggande tema i forskargruppen är att beskriva och analysera trender i såväl hela befolkningen som i olika demografiska och socioekonomiska grupper. En annan inriktning syftar till att belysa skillnader mellan olika grupper med avseende på brukets omfattning och mönster samt variationer i förekomsten av olika relaterade problem. Inom forskningsområdet studeras även sambandet mellan bruk och problem på såväl individ- som befolkningsnivå med fokus på variationer över tid och mellan olika befolkningsgrupper och dryckeskulturer. Utöver epidemiologiska studier genomför forskargruppen även utvärderingar av preventiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Till grund för forskningen ligger i huvudsak stora, ofta återkommande epidemiologiska befolkningsundersökningar och olika former av registerdata.

Arbetsuppgifter
Inom ramen för den nya svenska folkhälsopolitiken (SOU 2017/18:249) har regeringen initierat två pilotprojekt – ett i Stockholms län, kallat Folkhälsopilot Stockholm, och ett i Västerbotten län. Dessa syftar till att testa om länsstyrelserna kan ta ett större regionalt ansvar i att samordna regionala aktörer och stötta kommuner i deras folkhälsoarbete. Det övergripande målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet i Stockholms län.

Båda projekten ska utvärderas vetenskapligt och vi söker nu en projektsamordnare till utvärderingen av Folkhälsopilot Stockholm.

Syftet med studien av Folkhälsopilot Stockholm är att studera processer, implementering och utfall av Folkhälsopilot Stockholm. Målsättningen är att avgöra om kommuner fått förbättrade förutsättningar att integrera ett brett folkhälsoarbete i olika beslutsprocesser och handlingar.

Forskningsupplägget bygger på användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Den kvalitativa processinriktade utvärderingen, med fokus på implementeringsprocesser, består av intervjuer med nyckelpersoner lokalt och regionalt samt innehållsanalyser av olika dokument. Följeforskning utgör en central del av utvärderingen där projektledaren följer arbetet på nära håll (deltagande observation) och löpande delar med sig av resultat och iakttagelser under studieperioden.

I den kvantitativa delen av utvärderingen studeras med hjälp av olika indikatorer utfallet av Folkhälsopilot framförallt på den lokala nivån. Huvudfrågan är om kommunerna som fått stöd har fått bättre förutsättningar att bedriva främjande och förebyggande folkhälsoarbete samt om de i större utsträckning prioriterar detta.

Projektsamordnaren kommer att bidra i olika delar i forskningen både med samordning i olika steg men också med forskningsuppgifter såsom att genomföra intervjuer och analys av olika dokument.

Kvalifikationer
Eftersom forskningen rör studier av komplexa interventioner inom svensk förvaltning krävs erfarenhet av samordningsarbete inom offentlig förvaltning och styrning. Tidigare erfarenhet av praktiknära forskning är meriterande så också erlagt doktorsgrad. Tidigare erfarenhet av lokalt och regionalt samordningsarbete inom folkhälsoområdet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2253/2019
Kontakt
  • Mats Ramstedt, Forskargruppsledare, mats.ramstedt@ki.se
  • Anna Wendel, Personaladministratör, anna.wendel@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-04-21

Tillbaka till lediga jobb