Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning
Mats Ramstedts forskargrupp, alkohol- och drogepidemiologi, studerar bruk och konsekvenser av alkohol och andra droger ur ett brett epidemiologiskt perspektiv. Ett grundläggande tema är att beskriva och analysera trender i såväl hela befolkningen som i olika demografiska och socioekonomiska grupper. En annan inriktning syftar till att belysa skillnader mellan olika grupper med avseende på brukets omfattning och mönster samt variationer i förekomsten av olika relaterade problem. Inom forskningsområdet studeras även sambandet mellan bruk och problem på såväl individ- som befolkningsnivå med fokus på variationer över tid och mellan olika befolkningsgrupper och dryckeskulturer. Utöver epidemiologiska studier genomför forskargruppen även utvärderingar av preventiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Till grund för forskningen ligger i huvudsak stora, ofta återkommande epidemiologiska befolkningsundersökningar och olika former av registerdata.


Arbetsuppgifter
Inom ramen för den nya svenska folkhälsopolitiken (SOU 2017/18:249) har regeringen initierat två pilotprojekt – ett i Stockholms län, kallat Folkhälsopilot Stockholm, och ett i Västerbotten län. Dessa syftar till att testa om länsstyrelserna kan ta ett större regionalt ansvar i att samordna regionala aktörer och stötta kommuner i deras folkhälsoarbete. Det övergripande målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala främjande och förebyggande folkhälsoarbetet i Stockholms län.

Båda projekten ska utvärderas vetenskapligt och vi söker nu en projektledare för utvärderingen av Folkhälsopilot Stockholm.

Syftet med studien av Folkhälsopilot Stockholm är att studera processer, implementering och utfall av Folkhälsopilot Stockholm. Målsättningen är att avgöra om kommuner fått förbättrade förutsättningar att integrera ett brett folkhälsoarbete i olika beslutsprocesser och handlingar.

Forskningsupplägget bygger på användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Den kvalitativa processinriktade utvärderingen, med fokus på implementeringsprocesser, består av intervjuer med nyckelpersoner lokalt och regionalt samt innehållsanalyser av olika dokument. Följeforskning utgör en central del av utvärderingen där projektledaren följer arbetet på nära håll (deltagande observation) och löpande delar med sig av resultat och iakttagelser under studieperioden.

I den kvantitativa delen av utvärderingen studeras med hjälp av olika indikatorer utfallet av Folkhälsopilot framförallt på den lokala nivån. Huvudfrågan är om kommunerna som fått stöd har fått bättre förutsättningar att bedriva främjande och förebyggande folkhälsoarbete samt om de i större utsträckning prioriterar detta.

Projektledaren ansvarar för forskningen i alla ovannämnda steg och bidrar både i analysarbetet av olika data och i skrivandet av artiklar och rapporter. Projektledaren ansvarar vidare för all löpande rapportering till uppdragsgivaren.

Kvalifikationer
Forskningen som ska genomföras inkluderar både en formativ processutvärdering och effektutvärdering. Därför behövs god kunskap i båda dessa discipliner. Eftersom forskningen rör studier av komplexa interventioner inom svensk förvaltning krävs också lång erfarenhet av och god kunskap om offentlig förvaltning och styrning. Doktorsgrad samt tidigare erfarenhet av praktiknära forskning är ett krav. Eftersom inte alla mätningar och upplägg är bestämda på förhand utan utformas över tid, så krävs också stor grad av flexibilitet och integritet i relation till studieobjekten. Tidigare erfarenhet av lokalt och regionalt folkhälsoarbete är meriterande. Lång erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar är också starkt meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2250/2019
Kontakt
  • Mats Ramstedt, Forskargruppsledare, mats.ramstedt@ki.se
  • Anna Wendel, Personaladministratör, anna.wendel@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-04-21

Tillbaka till lediga jobb