Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Forskarutbildningen med ingående forskningsprojekt kommer utföras i Staffan Holmins forskargrupp på Institutionen för klinisk neurovetenskap. Forskargruppen utgörs av 20 personer och omfattar doktorander, post-docs och forskare med multidisciplinär bakgrund. Forskargruppens fokus är utveckling av diagnostiska och terapeutiska metoder baserade på endovaskulära tekniker. Forskargruppen finns i administrativa lokaler och laboratorier på BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. För mer information se https://ki.se/cns/staffan-holmins-forskargrupp

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandprojektet syftar till att utveckla endovaskulära tekniker för diagnostik och behandling av solida tumörer. Utvecklingen och utvärdering av teknikerna utförs genom att i prekliniska vaskulära tumörmodeller pröva endovaskulära mikroverktyg för implantation och extraktion av små vävnadsmaterial. Doktorandens uppgifter omfattar: utveckling av prekliniska tumörmodeller, testning av endovaskulära verktyg i dessa tumörmodeller, validering av resultat efter cellimplantation och cellprovtagning med endovaskulära tekniker. Doktoranden kommer under direkt handledning lära sig endovaskulär teknik och grundläggande laborativa metoder för vävnadshantering- och analys. Experiment kommer i stor utsträckning utföras i samarbete med andra forskargruppsmedlemmar. Projektet förutsätter god förmåga att arbeta i grupp såväl som förmåga att arbeta självständigt. Forskargruppen verkar i en akademisk miljö på BioClinicum där lokalerna delas med ett flertal andra forskargrupper. Studenten förväntas delta i- och bidra till den akademiska miljön i s.k. Journal Clubs och andra sammankomster. Doktorandutbildning i form av obligatoriska och valfria kurser liksom deltagande i nationella- och internationella konferenser är obligatoriska moment.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Särskilt meriterande för den aktuella doktorandplatsen är: klinisk erfarenhet av transplantationstekniker, kirurgi, läkarexamen, eller pågående läkarutbildning. Tidigare erfarenhet av preklinisk forskning, exempelvis prekliniskt examensarbete och/eller forskarskola.

Meriterande är hög motivation, bra kommunikations- och samarbetsförmåga och intresse av att delta och bidra till en internationell forskarmiljö.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-2187/2019
Kontakt
 • Elin Hammergård, HR-administratör, elin.hammergard@ki.se
 • Fabian Arnberg, Handledare, fabian.arnberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
Publicerat 2019-04-09
Sista ansökningsdag 2019-04-19

Tillbaka till lediga jobb