Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

Inom den tvärvetenskapliga Avdelningen för försäkringsmedicin bedrivs flera forskningsprojekt om olika aspekter av sjukfrånvaro, avseende orsaker till sjukfrånvaro, möjliga konsekvenser av att vara sjukskriven, vad som påverkar återgång i arbete samt om läkares sjukskrivningspraxis. Olika typer av data används i såväl epidemiologiska som kvalitativa analyser. Det traditionella socialmedicinska perspektivet, med fokus på sociala skillnader, marginalisering etc., kompletteras med ett genusperspektiv och ett hälsoperspektiv (ki.se/cns/forsakringsmedicin).

Arbetsuppgifter

Anställningen som forskare är placerad inom den tvärvetenskapliga forskargruppen Sjukfrånvaro, Hälsa och Livsvillkor. Som forskare kommer du initialt att leda ett forskningsprojekt avseende hållbart arbete bland vårdanställda. Fokus kommer att ligga på genomförande av avancerade statistiska och epidemiologiska analyser av survey- och registerdata samt vetenskaplig rapportering.

Kvalifikationer

Vi önskar att sökanden har en doktorsexamen inom psykologi eller motsvarande forskningsfält. För tjänsten krävs en gedigen erfarenhet av epidemiologiska analyser och forskning inom sjukfrånvaro/förtidspension och arbetsvillkor, baserat på information från register och enkäter. Dokumenterad erfarenhet av SPSS, SAS och LISREL, liksom erfarenhet av att självständigt analysera olika hälsoparametrars, socioekonomiska faktorers och arbetsmiljöfaktorers betydelse för hälsa och sjukfrånvaro/förtidspension är önskvärt. Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård och annan vård är meriterande, liksom forskning om sjuknärvaro. God förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska och på engelska krävs. Särskild vikt kommer att läggas vid sökandes förmåga att självständigt leda forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och av att publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter. Förmåga till samarbete, analytisk förmåga och kreativitet är av stor betydelse för tjänsten. 

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2089/2019
Kontakt
  • Kristina Alexanderson, Forskargruppsledare, Kristina.Alexanderson@ki.se
  • Julia Martinez Palm, Personaladministratör, 08-524 832 40, julia.martinez.palm@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-04-05
Sista ansökningsdag 2019-04-28

Tillbaka till lediga jobb