Karolinska Institutet, MEB

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Forskargrupp
Forskningsprojektet kommer att genomföras på Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, under ledning av professor Per Hall.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Projektets övergripande mål är att förstå biverkningar och följsamhet av tamoxifenbehandling. Karismastudien är en klinisk prövning med målet att identifiera den optimala preventiva dosen av anti-östrogenet tamoxifen. Totalt 1440 kvinnor randomiseras till 5 doser av tamoxifen och placebo. Den optimala dosen definieras som den dos som sänker den mammografiska tätheten (en proxy för terapirespons) lika mycket som den etablerade dosen på 20 mg men ger färre och mindre uttalade biverkningar. Biverkningar är således en oerhört viktig aspekt av Karismastudien.

Detta doktorandprojekt är del av ett större projekt där genetiska markörer för terapirespons, tamoxifenmetaboliter och avancerade bildanalyser ingår. I detta delprojekt skall doktoranden sammanställa, analysera och tolka resultaten och arbeta nära de forskare som arbetar inom andra delar av Karismastudien.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Ett krav är att doktoranden är sjukvårdsutbildad, har erfarenhet av arbete med cancerpatienter och talar svenska. Gedigna kunskaper i svenska behövs för att kunna förstå vilka biverkningar som rapporterats. Doktoranden skall ha erfarenhet av kliniska prövningar, biverkningsmönster vid endokrin behandling och rapportering av biverkningar via digitala plattformar.

Det är meriterande om doktoranden tidigare varit involverad i forskningsprojekt, uppvisar självständighet, har erfarenhet av att arbeta i större grupper och har dokumenterad erfarenhet av att leda projekt.

Villkor
Licentiat-doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under 2 års studier på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde According to agreement
Löneform Monthly
Referensnummer 2-2055/2019
Kontakt
 • Lina Werner, lina.werner@ki.se
 • Per Hall, per.hall@ki.se
Facklig företrädare
 • Ann Almqvist, OFR, ann.almqvist@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Ulrika Zagai, SACO, ulrika.zagai@ki.se
Publicerat 2019-04-01
Sista ansökningsdag 2019-04-21

Tillbaka till lediga jobb