Karolinska Institutet,

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Avdelning
Vid enheten för experimentell astma och allergiforskning bedrivs forskning som syftar till att upptäcka nya mekanismer för diagnos och behandling av astma och andra luftvägssjukdomar.  Forskningsprojekten sker i ett translationellt sammanhang där kliniska studier och basala projekt bearbetar gemensamma frågeställningar.  Speciellt fokus ligger på verkan och betydelsen av leukotriener, prostaglandiner och relaterade lipidmediatorer, både som biomarkörer och som mediatorer av sjukdomsprocesser och därigenom mål för terapi.  Det aktuella projektet finansieras genom anslag från Strategiska Forskningsstiftelsen, Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, Strategiska Fondstiftelsen och EU.  


Arbetsuppgifter
Denna tidsbegränsade anställning är till för att avsluta och utvidga den statistiska bearbetningen av ett befintligt stort dataset där prover från fra IMI projektet U-BIOPRED undersökts med mass spektrometrisk metodik för analys av metaboliter för lipidmediatorer i urin.  Det kan också bli aktuellt med fortsatta mass spektrometriska mätningar av prover från såväl kliniska studier som i experimentella studier.  Andra arbetsuppgifter innebär bearbetning och integration av forskningsdata från proteomikprojekt som också bedrivs vid enheten, samt utveckling av nya system för hantering av komplexa forskningsdata med hjälp av eTRIX™ systemet.  Viss tid kommer även att avsättas för planering av framtida forskningsprojekt med användande av den databas och biobank som vid enheten, samt för samarbetsprojekt med näringslivspartners.  Arbete vid enheten omfattar även deltagande i undervisning för olika utbildningsprogram samt information riktad mot allmänheten.


Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.  För den aktuella positionen krävs grundutbildning inom analytisk kemi, doktorsexamen med inriktning mot analys av lipidmediatorer, djupa kunskaper inom bioanalys med hjälp av mass spektrometri, och vana vid avancerad biostatistisk dataanalys.  Kunskap om U-BIOPRED projektets utformning och databas är nödvändig för att kunna genomföra det aktuella projektet. Tidigare anställning inom näringslivet är en merit eftersom forskningsprojektet genomförs i samverkan med forskare vid läkemedelsföretag.  Förutom relevant ämnesmässig och metodologisk skicklighet bör den sökande ha goda IT kunskaper. 


Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum och avhandlingens titel, nuvarande befattning, och en komplett förteckning av vetenskapliga publikationer och ev patent.

  2. En komplett publikationslista

  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1886/2019
Kontakt
  • Sven-Erik Dahlen, professor , sven-erik.dahlen@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-04-04
Sista ansökningsdag 2019-04-18

Tillbaka till lediga jobb