Karolinska Institutet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelningen
Avdelningen för barnonkologi består av flera forskningsgrupper som arbetar med translationell forskning i både prekliniska, kliniska och psykosociala studier av barncancer och blodsjukdomar. Målet med verksamheten är att öka kunskapen om barncancer och därmed kunna utveckla bättre behandling, förbättra diagnostik och monitoreringsverktyg för barn med cancer och blodsjukdomar samt ge bättre stöd i vården av patienter och stöd till familjer. Vår forskargrupp har lång erfarenhet av translationell forskning inom myeloida och lymfoida maligniteter med syfte att ta fram bättre behandlingsalternativ för barn med dessa sjukdomar.

Arbetsuppgifter
Tjänsten är tillgänglig omgående i Dr Herolds lab. Arbetet sker i en etablerad translationell forskningsmiljö inom ett större projekt som syftar till att hitta faktorer som orsakar cytostatika-resistens vid behandling av myeloid och lymfoblastisk leukemi. Du kommer primärt att fokusera på fysikalisk-kemisk karakterisering av hämmare av proteiner som metaboliserar cytotoxiska läkemedel i cancerceller för nyskapande behandling av cytostatikaresistenta tumörer. Du förväntas utföra experimentellt arbete med High Performance Liquid Chromatography, Nuclear Magnetic Resonance, och in vitro enzyme inhibition assays, liksom cellodling med cellinjer och primära patientceller. Vi välkomnar ansökningar från mycket motiverade och begåvade studenter med bred erfarenhet av preklinisk forskning och molekylärbiologi.

Relevanta publikationer från forskargruppen:

Rassidakis G, Herold N, Hed Myrberg I, Tsesmetzis N, Rudd SG, Henter JI, Schaller T, Ng SB, Chng WJ, Yan B, Ng CH, Ravandi F, Andreeff M, Kantarijan HM, Medeiros LJ, Xagoraris I, Khoury JD. Low-Level Expression of SAMHD1 in Acute Myeloid Leukemia (AML) Blasts Correlates with Improved Outcome Upon Consolidation Chemotherapy with High-Dose Cytarabine-Based Regimens. Blood Cancer Journal 2018 Oct 19;8(11):98.

Herold N, Rudd SG, Ljungblad L, Sanjiv K, Myrberg IH, Paulin CB, Heshmati Y, Hagenkort A, Kutzner J, Page BD, Calderón-Montaño JM, Loseva O, Jemth AS, Bulli L, Axelsson H, Tesi B, Valerie NC, Höglund A, Bladh J, Wiita E, Sundin M, Uhlin M, Rassidakis G, Heyman M, Tamm KP, Warpman-Berglund U, Walfridsson J, Lehmann S, Grandér D, Lundbäck T, Kogner P, Henter JI, Helleday T, Schaller T. Targeting SAMHD1 with the Vpx protein to improve cytarabine therapy for hematological malignancies.Nat Med. 2017 Feb;23(2):256-263.

Kvalifikationer
Sökanden måste vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Kunskaper inom molekylärbiologi, cellbiologi. bioengineering, medicin eller liknande krävs. I synnerhet är erfarenhet med organisk och icke-organisk kemi och proteinkemi samt DNA-tekniker (chromatin immunoprecipitation, Southern blotting) och mikroskopi av primära celler och cellinjer meriterande. Utbildning på avancerad nivå är en merit. Arbetet kräver självständighet och god kommunikationsförmåga i engelska. Dokumenterat intresse av nämnda forskningsområden och/eller intresse av utveckling av nya forskningsområden är meriterande.

Behörighetskrav Enbart den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla följande dokument på svenska :

  • CV och kvalifikationslista /meritlista
  • En komplett publikationslista
  • En kort beskrivning av den egna forskningserfarenheten (högst en sida)
  • Utdrag från LADOK om registrering till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
  • Dokumentation av utbildning och intyg från examina.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1651/2019
Kontakt
  • Nikolas Herold / Postdoc, nikolas.herold@ki.se, Tel: 08-524 80000
  • Désirée Gavhed / Projektsamordnare, desiree.gavhed@ki.se, Tel: 08-52480000
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • John Inge Johnsen, SACO, 08-517 775 15
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-03-26

Tillbaka till lediga jobb